StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Ajoneuvoalan perustutkinto

Ajoneuvoalan perustutkinto


• Automekaanikko • Diagnoosimekaanikko • Hyötyajoneuvomekaanikko • Pienkonemekaanikko • Ajoneuvomyyjä Huoltomyyjä Varaosamyyjä • Autokorimekaanikko Automaalari

Ajoneuvoalan perustutkinnossa on kolme eri osaamisalaa:

 1. ajoneuvotekniikan osaamisala (auto-, diagnoosi- , hyötyajoneuvo- ja pienkonemekaanikko),
 2. myynnin osaamisala (ajoneuvo-, huolto- ja varaosamyyjä)
 3. vauriokorjauksen osaamisala (autokorimekaanikko ja automaalari).

Auto- ja ajoneuvoalan ammattilaiset huolehtivat ajoneuvokaluston kunnossapidosta ja siten kuljetusten ja liikenteen toimivuudesta ympäristötietoisesti ja turvallisesti. Alan mielenkiintoiset ja haastavat tehtävät edellyttävät tekniikan tuntemisen lisäksi yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja asiakaspalveluosaamista sekä yrittäjähenkisyyttä, valmiutta itsensä kehittämiseen ja uuden teknologian kehityksen seuraamista.

Tyypillisimmin ajoneuvoalan ammattilaiset työllistyvät autotaloihin, erilaisiin autoalan korjaamoihin ja huoltamoihin, auto- ja autotarvikeliikkeisiin sekä erilaisiin motorisoituja liikkumispalveluita tarjoaviin yrityksiin.

Stadin AO:ssa auto- / ajoneuvoalan koulutusta järjestetään Ilkantien toimipaikassa.

Automekaanikko

Automekaanikko tekee vianhakutöitä, huoltaa ja korjaa ajoneuvoja. Työn painopiste on autojen mekaanisissa korjauksissa. Automekaanikko tarvitsee työssään teknistä osaamista, ongelmanratkaisukykyä, huolellisuutta ja kädentaitoja. Hän osaa huomioida työturvallisuuden ja noudattaa työhönsä vaikuttavaa lainsäädäntöä, ympäristömääräyksiä, ohjeistuksia ja työympäristön vaatimuksia. Automekaanikko tarvitsee asiakaspalvelutyössä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja.

Alan työtehtävät

 • ajoneuvojen korjaus-, huolto- ja vianhakutehtävät
 • työskentely työntekijänä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajoneuvoalan organisaatioissa ja yrityksissä

Työnantajia

 • autoliikkeet
 • ajoneuvo- tai konekorjaamot
 • autoteollisuus
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • yrittäjähenkisyys
 • valmius jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja uuden teknologian kehityksen seuraaminen
 • ongelmaratkaisukyky
 • huolellisuus ja kädentaidot
 • yhteistyö- ja kommunikointitaidot

Diagnoosimekaanikko

Diagnoosimekaanikko tekee vianhakutöitä, huoltaa ja korjaa ajoneuvoja. Työn painopiste on ajoneuvojen sähköisten järjestelmien tuntemuksessa. Diagnoosimekaanikko tarvitsee työssään teknistä osaamista, ongelmanratkaisukykyä, huolellisuutta ja kädentaitoja. Hän osaa huomioida työturvallisuuden ja noudattaa työhönsä vaikuttavaa lainsäädäntöä, ympäristömääräyksiä, ohjeistuksia ja työympäristön vaatimuksia. Diagnoosimekaanikko tarvitsee asiakaspalvelutyössä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja.

Alan työtehtävät

 • ajoneuvojen korjaus-, huolto- ja vianhakutehtävät
 • työskentely työntekijänä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajoneuvoalan organisaatioissa ja yrityksissä

Työnantajia

 • autoliikkeet
 • ajoneuvo- tai konekorjaamot
 • autoteollisuus
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • yrittäjähenkisyys
 • valmius jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja teknologian kehityksen seuraaminen
 • ongelmaratkaisukyky
 • huolellisuus ja kädentaidot
 • yhteistyö- ja kommunikointitaidot

Hyötyajoneuvomekaanikko

Hyötyajoneuvomekaanikko huoltaa ja korjaa hyötyajoneuvoja, esim. kuorma- ja linja-autoja. Hyötyajoneuvomekaanikko keskittyy työssään pääasiassa hyötyajoneuvojen mekaanisiin korjauksiin ja huoltoihin. Hyötyajoneuvomekaanikko tarvitsee työssään teknistä osaamista, ongelmanratkaisukykyä, huolellisuutta ja kädentaitoja. Hän osaa huomioida työturvallisuuden ja noudattaa työhönsä vaikuttavaa lainsäädäntöä, ympäristömääräyksiä, ohjeistuksia ja työympäristön vaatimuksia. Hyötyajoneuvomekaanikko tarvitsee asiakaspalvelutyössä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja.

Alan työtehtävät

 • ajoneuvojen korjaus-, huolto- ja vianhakutehtävät
 • työskentely työntekijänä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajoneuvoalan organisaatioissa ja yrityksissä

Työnantajia

 • ajoneuvo- tai konekorjaamot
 • hyötyajoneuvokorjaamot
 • autoteollisuus
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • yrittäjähenkisyys
 • valmius jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja teknologian kehityksen seuraaminen
 • ongelmaratkaisukyky
 • huolellisuus ja kädentaidot
 • yhteistyö- ja kommunikointitaidot

Pienkonemekaanikko

Pienkonemekaanikko huoltaa ja korjaa vapaa-ajan ajonevoja ja laiteita, kuten mopoja, moottoripyöriä, veneitä, ruohonleikkureita, moottorisahoja yms. Pienkonemekaanikko tarvitsee työssään teknistä osaamista, ongelmanratkaisukykyä, huolellisuutta ja kädentaitoja. Hän osaa huomioida työturvallisuuden ja noudattaa työhönsä vaikuttavaa lainsäädäntöä, ympäristömääräyksiä, ohjeistuksia ja työympäristön vaatimuksia. Pienkonemekaanikko tarvitsee asiakaspalvelutyössä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja.

Alan työtehtävät

 • korjaus-, huolto- ja vianhakutehtävät vapaa-ajan ajoneuvojen- tai pienkoneiden korjaamolla
 • työskentely työntekijänä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajoneuvoalan organisaatioissa ja yrityksissä
 • moottorikäyttöisten pienkoneiden huolto- ja korjaustyöt
 • mopojen ja moottoripyörien huolto- ja korjaustyöt
 • puutarhakoneiden huolto- ja korjaustyöt
 • veneiden ja vapaa-ajan ajoneuvojen huolto- ja korjaustyöt
 • uusien tuotteiden kokoaminen

Työnantajia

 • pienkonekorjaamot ja maahantuojat
 • moottoripyörien ja mopojen myynti- ja huoltoliikkeet
 • puutarhakoneiden myynti ja huoltoliikkeet
 • veneiden ja vapaa-ajan ajoneuvojen myynti- ja huoltoliikkeet
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • yrittäjähenkisyys
 • valmius jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja teknologian kehityksen seuraaminen
 • ongelmaratkaisukyky
 • huolellisuus ja kädentaidot
 • yhteistyö- ja kommunikointitaidot

Ajoneuvomyyjä

Ajoneuvomyyjä myy uusia ja/tai käytettyjä ajoneuvoja. Ajoneuvomyyjän keskeinen osaaminen on laadukas asiakaspalvelu, tekninen osaamisen ja tulosvastuullisuus. Hän käyttää myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja, tarvitsee työssään itsenäisyyttä, oma-aloitteisuutta, yhteistyötaitoja ja yrittäjähenkeä sekä toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoituu ammatillisesti. Ajoneuvomyyjä osaa huomioida työturvallisuuden ja noudattaa työhönsä vaikuttavaa lainsäädäntöä yms.

Alan työtehtävät

 • ajoneuvoalan myynti- ja asiakaspalvelutehtävät
 • ajoneuvojen ostotehtävät
 • ajoneuvomyynnin avustavat tehtävät
 • työskentely työntekijänä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajoneuvoalan organisaatioissa ja yrityksissä

Työnantajia

 • autotalot ja maahantuojat
 • käytettyjen ajoneuvojen myyntiliikkeet
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • yrittäjähenkisyys
 • myynti- ja asiakaspalvelutaidot
 • valmius jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja uuden teknologian kehityksen seuraaminen
 • yhteistyö- ja kommunikointitaidot

Huoltomyyjä

Huoltomyyjä toimii pääasiassa korjaamon huoltomyyjänä. Huoltomyyjän keskeinen osaaminen on laadukas asiakaspalvelu, tekninen osaamisen ja tulosvastuullisuus. Hän käyttää myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja, tarvitsee työssään itsenäisyyttä, oma-aloitteisuutta, yhteistyötaitoja ja yrittäjähenkeä sekä toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoituu ammatillisesti. Huoltomyyjä osaa huomioida työturvallisuuden ja noudattaa työhönsä vaikuttavaa lainsäädäntöä yms.

Alan työtehtävät

 • ajoneuvoalan myynti- ja asiakaspalvelutehtävät
 • työskentely työntekijänä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajoneuvoalan organisaatioissa ja yrityksissä

Työnantajia

 • autoliikkeet
 • ajoneuvo- tai konekorjaamot
 • autoteollisuus
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • yrittäjähenkisyys
 • myynti- ja asiakaspalvelutaidot
 • valmius jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja uuden teknologian kehityksen seuraaminen
 • yhteistyö- ja kommunikointitaidot

Varaosamyyjä

Varaosamyyjä voi työskennellä varaosamyynnin eri tehtävissä esim. ajoneuvo-, pienkone-, rengas- ja varaosa-alan yrityksissä. Varaosamyyjän keskeinen osaaminen on laadukas asiakaspalvelu, tekninen osaamisen ja tulosvastuullisuus. Hän käyttää myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja, tarvitsee työssään itsenäisyyttä, oma-aloitteisuutta, yhteistyötaitoja ja yrittäjähenkeä sekä toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoituu ammatillisesti. Varaosamyyjä osaa huomioida työturvallisuuden ja noudattaa työhönsä vaikuttavaa lainsäädäntöä yms.

Alan työtehtävät

 • ajoneuvojen ja työkoneiden varaosien myynti
 • tarvike- ja lisävarusteiden myynti ja tilaaminen
 • varaosavaraston hoito ja ylläpito
 • työskentely työntekijänä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajoneuvoalan organisaatioissa ja yrityksissä

Työnantajia

 • autotalot ja maahantuojat
 • autovaraosaliikkeet

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • yrittäjähenkisyys
 • myynti- ja asiakaspalvelutaidot
 • valmius jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja uuden teknologian kehityksen seuraaminen
 • yhteistyö- ja kommunikointitaidot

Autokorimekaanikko

Autokorimekaanikko korjaa ja tarkistaa ajoneuvojen korivaurioita. Autokorimekaanikko tuntee auton tavallisimmat alusta-, moottori- ja sähkölaiterakenteet sekä pintakäsittelytoimenpiteet ja auton purkamisen sekä kokoamisen. Autokorimekaanikko tarvitsee työssään teknistä osaamista, ongelmanratkaisukykyä, huolellisuutta ja kädentaitoja. Hän osaa huomioida työturvallisuuden ja noudattaa työhönsä vaikuttavaa lainsäädäntöä, ympäristömääräyksiä, ohjeistuksia ja työympäristön vaatimuksia. Autokorimekaanikko tarvitsee asiakaspalvelutyössä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja.

Alan työtehtävät

 • auton kolarikorjaukset, kuten korin pintaosien oikaisut tai vaihdot, osien sovitukset, muoviosien korjaukset
 • auton korroosiokorjaukset ja -suojaukset
 • turvarakenne- ja turvalaitevaurioiden korjaukset
 • asennustyöt ennen ja jälkeen ajoneuvon maalaustöitä
 • lasityöt, lasin vaihdot ja korjaukset
 • työskentely työntekijänä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajoneuvoalan organisaatioissa ja yrityksissä

Työnantajia

 • autotalot
 • korikorjaamot
 • hyötyajoneuvokorikorjaamot
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • yrittäjähenkisyys
 • valmius jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja uuden teknologian kehityksen seuraaminen
 • ongelmaratkaisukyky
 • huolellisuus ja kädentaidot
 • yhteistyö- ja kommunikointitaidot

Automaalari

Automaalari tekee ajoneuvojen pintakäsittely- ja maalaustöitä. Automaalari suorittaa korirakenteiden maalauksen pohjustuksia, perus- ja korjausmaalauksia sekä pintakäsittelyjä, käyttää oikeita työmenetelmiä ja työkaluja korjauksessa ja varmistaa, että työn lopputulos vastaa työlle asetettuja vaatimuksia. Automaalari tarvitsee työssään teknistä osaamista, ongelmanratkaisukykyä, huolellisuutta ja kädentaitoja. Hän osaa huomioida työturvallisuuden ja noudattaa työhönsä vaikuttavaa lainsäädäntöä, ympäristömääräyksiä, ohjeistuksia ja työympäristön vaatimuksia. Automaalari tarvitsee asiakaspalvelutyössä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja.

Alan työtehtävät

 • vauriokorjauksen tehtävät ajoneuvo- tai konekorjaamolla, automaalaamossa tai muissa alan työkohteissa ja toimipisteissä
 • maalauksen esikäsittely ja pohjustustyöt
 • auton perus- ja korjausmaalaustyöt
 • erilaisten materiaalien pintakäsittelytyöt (esimerkiksi alumiini, pelti, lasikuitu, muovi, hiilikuitu)
 • työskentely työntekijänä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajoneuvoalan organisaatioissa ja yrityksissä

Työnantajia

 • autotalot
 • korikorjaamot
 • hyötyajoneuvokorikorjaamot
 • erilaiset teollisuusmaalaamot (esimerkiksi laiva, lentokone, kappaletavara)

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • yrittäjähenkisyys
 • valmius jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja uuden teknologian kehityksen seuraaminen
 • ongelmaratkaisukyky
 • huolellisuus ja kädentaidot
 • yhteistyö- ja kommunikointitaidot