StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Ajoneuvoalan perustutkinto

Ajoneuvoalan perustutkinto

Automekaanikko • Diagnoosimekaanikko • Hyötyajoneuvomekaanikko • Pienkonemekaanikko • Autokorimekaanikko • Automaalari • Ajoneuvomyyjä • Huoltomyyjä • Varaosamyyjä

Stadin AO:n ajoneuvoalalta valmistut ammattiin, jolla työllistyt nyt ja tulevaisuudessa

Ajoneuvoalan ammattilaisena työllistyt autotaloihin, erilaisiin autoalan korjaamoihin ja huoltamoihin, auto- ja autotarvikeliikkeisiin sekä erilaisiin motorisoituja liikkumispalveluita tarjoaviin yrityksiin. Tarvitset ajoneuvoalan työssä teknistä osaamista, ongelmanratkaisukykyä, huolellisuutta ja kädentaitoja. Osaat huomioida työturvallisuuden ja noudattaa työssä vaikuttavaa lainsäädäntöä, ympäristömääräyksiä, ohjeistuksia ja työympäristön vaatimuksia. Lisäksi tarvitset asiakaspalvelutyössä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja.

Valittavana on useita vaihtoehtoja kolmelta eri osaamisalalta:

  • Ajoneuvotekniikan osaamisala
  • Vauriokorjauksen osaamisala
  • Myynnin osaamisala

Ajoneuvotekniikan osaamisalalta valmistut auto-, diagnoosi-, hyötyajoneuvo- tai pienkonemekaanikoksi, joka tekee vianhakutöitä, huoltaa ja korjaa ajoneuvoja tai pienkoneita.

Ajoneuvotekniikan osaamisalalla pääset syventymään myös sähköajoneuvoihin. Uuden EU-lainsäädännön myötä sähköajoneuvoihin liittyvässä osaamisessa on ajoneuvoalan todellisuus ja tulevaisuus. Stadin AO:n ajoneuvoala kouluttaa uuden aikakauden osaajia, jotka tuntevat sähköajoneuvojen erityistarpeet.

Vauriokorjauksen osaamisalalta valmistut autokorimekaanikoksi tai automaalariksi. Autokorimekaanikko korjaa ja tarkistaa ajoneuvojen korivaurioita sekä tuntee auton tavallisimmat alusta-, moottori- ja sähkölaiterakenteet. Automaalari tekee ajoneuvojen pintakäsittely- ja maalaustöitä. Etenkin automaalarin työtehtävissä vaaditaan äärimmäistä tarkkuutta ja huolellisuutta.

Myynnin osaamisalalta valmistut ajoneuvomyyjäksi, huoltomyyjäksi tai varaosamyyjäksi. Myynnin ammattilainen taitaa laadukkaan asiakaspalvelun, teknisen osaamisen ja tulosvastuullisuuden. Opiskelu painottuu työelämässä hankittavaan osaamiseen joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Ajoneuvoalaa opiskellaan monipuolisesti Ilkantien toimipaikan oppimisympäristössä moderneilla työvälineillä ja laitteilla sekä virtuaalisia- sekä verkko-oppimisympäristöjä hyödyntäen. Huolto- ja korjaamotöitä harjoitellaan työelämälähtöisesti oppilaitoksen omassa asiakaskorjaamossa. Merkittävä osa opiskeluajasta on työelämässä hankittavaa osaamista korjaamoilla, autoliikkeissä ja maahantuojilla. Myös opettajamme kouluttautuvat merkkikursseilla ja saavat tätä kautta uusimman tiedon opetukseen.

Yhteistyötä tehdään useiden yritysten kanssa. Ne tarjoavat myös opiskelijoillemme koulutussopimuspaikkoja ja työpaikkoja.

Uutisia ajoneuvoalasta:

Hae meille!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden.