StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Matkailualan perustutkinto / Vocational Qualification in Tourism Industry

Matkailualan perustutkinto / Vocational Qualification in Tourism Industry

Matkailupalvelujen tuottaja / Tourism activities organizer Vastaanottovirkailija

Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailupalvelujen tuottaja (matkailupalvelujen osaamisala) suunnittelee, toteuttaa ja tuotteistaa sekä markkinoi ja myy ohjelmapalveluja luonto-, kulttuuri-, terveys- ja liikuntamatkailijoille. Matkailupalvelujen tuottaja tuntee toimintaympäristönsä liikeidean ja toimii kannattavasti huomioiden samalla luonnon hyvinvoinnin sekä kestävän kehityksen edellytykset. Matkailupalvelujen tuottaja suunnittelee ohjelmia matkailijoille ja huolehtii ohjelmajärjestämisestä.

Stadin AO:ssa matkailualan koulutusta järjestetään Prinsessantien toimipaikassa.

Alan työtehtävät

 • matkailualan erilaiset asiakaspalvelutehtävät
 • ohjelma- ja oheispalvelujen markkinointi, myynti ja toteutus
 • asiakkaiden opastaminen ja ohjaus
 • matkailualan tieto- ja viestintätekniikan käyttö
 • matkailupalveluissa tarvittavien eläimien, välineiden sekä varusteiden hoitaminen ja huoltaminen

Työnantajia

 • matkailukeskukset
 • ohjelma- tai oheispalveluyritykset
 • hotellit ja kylpylät
 • maatilamatkailuyritykset
 • erilaiset seikkailu- ja teematapahtumayritykset

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • alueellisten matkailupalvelujen ja matkakohteiden hyvä tunteminen
 • yhteistyö- ja tiimitaidot
 • asiakaspalvelutaidot, halu palvella erilaisia asiakasryhmiä
 • oma-aloitteisuus ja joustavuus
 • myynnin ja markkinoinnin taidot
 • riittävä kielitaito

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • ulospäinsuuntautunut
 • esiintymiskykyinen
 • organisointikykyinen
 • sosiaalinen
 • palveluhenkinen
 • paineensietokykyinen
 • kekseliäs

Tourism activities organizer

Do you want to work in the exciting and diverse tourism industry? This qualification will provide you with well-developed tourism service and operational skills working in tasks involving producing tourism activities and customer service related to the implementation of tourism services. You will learn to provide exceptional customer service as well as designing, marketing and selling tourism activities.

This qualification gives you the opportunity to work in the varied tourism industry sectors and for diverse employers including companies and organizations of tourism resorts and regions, tourism service providers, adventure and agritourism companies, at attractions, cultural and heritage sites and any small tourism businesses required multi-skilled employees.

Tourism Activities Organizer is customer service expert in providing tourism services. What we expect from our students is good communication and teamwork skills, ability and desire to work in customer service and readiness to study in English.

Vocational Qualification in Tourism Industry program started on August 2021 and admission is closed until further notice.

Vastaanottovirkailija

Vastaanottovirkailija (majoituspalvelujen osaamisala) on asiakaspalvelija, joka työskentelee kolmivuorotyössä hotellin vastaanotossa. Hän tuntee yrityksen liikeidean sekä alueen matkailupalvelut ja osaa suositella ja neuvoa matkailijoita. Vastaanottovirkailija käyttää työssään sujuvasti varausjärjestelmää. Siisti ulkoinen olemus, hyvät käytöstavat ja palvelualttius ovat hotellivirkailijan työn perusta.

Stadin AO:ssa matkailualan koulutusta järjestetään Prinsessantien toimipaikassa.

Alan työtehtävät

 • asiakaspalvelutehtävät hotellin vastaanotossa
 • yrityksen palvelujen markkinointi ja myynti
 • asiakkaiden opastaminen ja ohjaus
 • matkailualan tieto- ja viestintätekniikan käyttö
 • varausjärjestelmän käyttö

Työnantajia

 • hotellit
 • kokous- ja kongressihotellit
 • kylpylähotellit
 • hostellit

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • alueellisten matkailupalvelujen ja matkakohteiden hyvä tunteminen
 • yhteistyö- ja tiimitaidot
 • asiakaspalvelutaidot, halu palvella erilaisia asiakasryhmiä
 • oma-aloitteisuus ja joustavuus
 • myynnin ja markkinoinnin taidot
 • hyvä kielitaito

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • ulospäinsuuntautunut
 • esiintymiskykyinen
 • organisointikykyinen
 • sosiaalinen
 • palveluhenkinen
 • omaa hyvät käytöstavat
 • paineensietokykyinen