StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Maalari

Rakennusmaalauksen osaamisalan suorittanut maalari

 • osaa tehdä korjaus- ja uudisrakennusmaalaustöitä
 • hallitsee tapetoinnin, tasoitetöiden ja ruiskumaalauksen perusteet,
 • osaa maalata eri materiaaleista olevia rakennusosia ja kalusteita.

Rakennusten sisäpuolisten pintojen maalauksen ja tapetoinnin lisäksi maalarilla voi olla erikoisosaamisena julkisivujen pintakäsittelyt tai monipuolisten pientalokokonaisuuksien maalaustyöt.

Rakennusmaalarin opintoihin sisältyy pakollisia, aidossa työelämäympäristössä tapahtuvia oppimisen jaksoja, jolloin opiskelija hankkii uutta osaamista ja vahvistaa ammattitaitoaan. Oppimisen jaksot toteutetaan alan yrityksissä, esimerkiksi maalausliikkeissä.

Stadin AO:ssa pintakäsittelyalan koulutusta järjestetään Vuokkiniemenkadun toimipaikassa (Myllypuro).

Alan työtehtävät

 • rakennusten sisä- ja ulkopuoliset uudis- ja korjausmaalaustyöt
 • tasoite- ja tapetointityöt
 • erilaisten tuotteiden maalaustyöt
 • entisöinti- ja koristemaalaustyöt

Työnantajia

 • maalausliikkeet
 • rakennusliikkeet
 • teollisuus- ja tuotantoyritykset
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • materiaalituntemus
 • työhön sitoutuneisuus ja pitkäjänteisyys
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot
 • kyky työskennellä yksin ja ryhmässä erilaisissa työympäristöissä

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • oma-aloitteisuus
 • vastuullisuus
 • tarkkuus ja huolellisuus
 • hyvä fyysinen työkyky

Hae meille!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden.