StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Pintakäsittelyalan perustutkinto

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Maalari

Maalari on tasoite- ja maalausalan ammattilainen, joka työskentelee uudisrakennuksilla ja saneerauskohteissa rakennuksen sisä- ja ulkopuolella. Rakennuksen sisäpuolella voidaan pintakäsitellä esimerkiksi seiniä, kattoja, ovia, ikkunoita ja lattioita. Rakennuksen ulkopuolella käsiteltäviä osia ovat muun muassa seinät, sokkeli, vesikatto, parveke, ikkunat ja ovet. Myös kalustemaalaus ja tapetointi ovat osa maalarin ammattitaitoa. Lisäksi maalari tunnistaa yleisimmät pintamateriaalit, osaa lukea työpiirustuksia ja on asiakaspalveluhenkinen.

Stadin AO:ssa pintakäsittelyalan koulutusta järjestetään Vuokkiniemenkadun toimipaikassa (Myllypuro).

Alan työtehtävät

 • rakennusten sisä- ja ulkopuoliset uudis- ja korjausmaalaustyöt
 • tasoite- ja tapetointityöt
 • erilaisten tuotteiden maalaustyöt
 • entisöinti- ja koristemaalaustyöt

Työnantajia

 • maalausliikkeet
 • rakennusliikkeet
 • teollisuus- ja tuotantoyritykset
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • materiaalituntemus
 • työhön sitoutuneisuus ja pitkäjänteisyys
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot
 • kyky työskennellä yksin ja ryhmässä erilaisissa työympäristöissä

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • oma-aloitteisuus
 • vastuullisuus
 • tarkkuus ja huolellisuus
 • hyvä fyysinen työkyky