StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto / Perustason ensihoidon osaamisala

Perustason ensihoidon osaamisala

Perustason ensihoitaja

 • osaa kohdata ensihoitopotilaan ja arvioida hänen tilaansa,
 • hoitaa potilasta sairauskohtauksissa ja vammautumisessa ja
 • osaa käyttää hoito- ja lääkintälaitteita sekä viranomaisverkoston viestintälaitteita.

Lisäksi perustason ensihoitajan ammatissa edellytetään potilaan edun mukaista toimintaa sekä nopeaa sopeutumista erilaisiin tilanteisiin.

Tutkinnon rakenne

Perustason ensihoitajan koulutus poikkeaa lähihoitajan koulutuksesta niin, että heti opintojen alussa suuntaudutaan perustason ensihoitoon.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoidon osaamisalan laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Tutkinto muodostuu:

 • ammatillisista tutkinnon osista, 145 osp ja
 • yhteisistä tutkinnon osista, 35 osp.

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteissa: 1.8.2018 / uusi 1.8.2022.

Alan työtehtävät

 • akuuttihoidon ja ensihoidon työtehtävät
 • sosiaali- ja terveysalan hoito- ja huolenpito sekä kuntouttavan toiminnan tehtävät

Työnantajia

 • kuntien sosiaali- ja terveystoimi
 • sairaanhoitopiirit
 • yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • kyky työskennellä ja tulla toimeen eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa
 • nopeasti vaihtuviin tilanteisiin sopeutuminen
 • hyvä fyysinen ja psyykkinen toimintakyky
 • asiakaspalvelutaidot
 • ajokortti (voimassa työelämäjaksojen aikana)

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • vastuullisuus
 • rehellisyys ja luotettavuus
 • vuorovaikutustaidot
 • riittävä terveys
 • halu tehdä töitä ihmisten kanssa vaativissakin tilanteissa ja vuorokauden eri aikoihin

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät

 • psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä ja estävät toimimisen käytännön tehtävissä tai työssäoppimispaikalla
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa sijoittumista käytännön työtehtäviin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hakeminen

Perustason ensihoidon koulutuksesta kiinnostuneet hakevat suoraan omaan hakukohteeseen. Haku on auki syksyisin ja keväisin ja opintojen aloituksia on maaliskuussa ja elokuussa.

Ajantasaiset tiedot hakemisesta ja haun aikatauluista ovat Perustason ensihoidon koulutuksen hakusivulla.

Perustason ensihoitajan koulutukseen hakeutuessa tulee huomioida sairaalan ulkopuolisen ensihoidon yksiköissä työskentelyssä hakijan täysi-ikäisyyden suositus.

Lisätietoja

Koulutukseen hakeminen sekä koulutuksen toteutuminen (päiväopetus / pelastajien oppisopimus): Ensihoidon lehtori, Sari Haajanen sari.haajanen@edu.hel.fi

 • Monimuoto-opiskelijalla tulee olla joko alan tai läheisen alan tutkinto esim. pelastaja, poliisi, sairaanhoitaja.
 • Oppisopimuskoulutukseen hakevalla tulee olla tai hän hankkii itse oppisopimukseen soveltuvan työpaikan, esim. ambulanssi, akuuttivuodeosasto.
 • Oppisopimuskoulutusta koskevat samat kelpoisuusvaatimukset kuin muitakin toteutusmuotoja.

Hakulomaketta koskeviin kysymyksiin vastataan hakijapalveluissa, hakijapalvelut@edu.hel.fi tai p. 09 310 89318.