StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto / Perustason ensihoidon osaamisala

Perustason ensihoidon osaamisala

Perustason ensihoitajan koulutus poikkeaa lähihoitajan koulutuksesta niin, että heti opintojen alussa suuntaudutaan perustason ensihoitoon. Koulutukseen haetaan jatkuvassa haussa.

Perustason ensihoitaja

Perustason ensihoitaja osaa kohdata ensihoitopotilaan ja arvioida hänen tilaansa. Hän hoitaa potilasta sairauskohtauksissa ja vammautumisessa. Perustason ensihoitaja osaa käyttää hoito- ja lääkintälaitteita sekä viranomaisverkoston viestintälaitteita. Ammatissa edellytetään myös potilaan edun mukaista toimintaa sekä nopeaa sopeutumista erilaisiin tilanteisiin.

Huom! Perustason ensihoidon koulutuksesta kiinnostuneet hakevat suoraan omaan hakukohteeseen. Haku ilmoitetaan jatkuvan haun sivulla.

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä ja estävät toimimisen käytännön tehtävissä tai työssäoppimispaikalla
 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa sijoittumista käytännön työtehtäviin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Alan työtehtävät

 • akuuttihoidon ja ensihoidon työtehtävät
 • sosiaali- ja terveysalan hoito- ja huolenpito sekä kuntouttavan toiminnan tehtävät

Työnantajia

 • kuntien sosiaali- ja terveystoimi
 • sairaanhoitopiirit
 • yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • kyky työskennellä ja tulla toimeen eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa
 • nopeasti vaihtuviin tilanteisiin sopeutuminen
 • hyvä fyysinen ja psyykkinen toimintakyky
 • asiakaspalvelutaidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • vastuullisuus
 • rehellisyys ja luotettavuus
 • vuorovaikutustaidot
 • riittävä terveys
 • halu tehdä töitä ihmisten kanssa vaativissakin tilanteissa ja vuorokauden eri aikoihin

Lisätietoja perustason ensihoitajan koulutuksesta

Ensihoidon tutkinnosta vastaava, monimuoto-opetus:
Marika Tikkanen, 050-530 2418 marika.tikkanen(at)edu.hel.fi

Oppisopimus: Sanna Aivio 040-842 5423 sanna.aivio(at)edu.hel.fi

Päivätoteutus: Sari Haajanen 040-334 0261 sari.haajanen(at)edu.hel.fi