StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Koneasentaja • Koneautomaatioasentaja • Koneistaja • Levyseppähitsaaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon suorittanut on monitaitoinen metallialan ammattilainen. Tutkinnon suorittaneella on valitsemansa kone- ja tuotantotekniikan osaamisalan erikoisosaamista sekä valmiuksia oppia työtehtävien mukaan erilaisia teknologia-alan taitoja.

Huom! Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2024 ja niihin voi tutustua täällä.

Stadin AO:ssa kone- ja tuotantotekniikan alan koulutusta järjestetään Abraham Wetterin tien toimipaikassa (Herttoniemi).

Koneasentaja, koneautomaatioasentaja

Asentaja (asennuksen ja automaation osaamisala) kokoaa ja asentaa paikalleen koneita sekä laitteita piirustusten ja työohjeiden avulla.

Asentajat tarkastavat asennettavat osat ja komponentit sekä tekevät niihin tarvittavat muutokset. He huolehtivat koekäytöstä ja tarvittavista huolloista. Asentajat osaavat itse valmistaa pienimuotoisia osia ja laitteita.

Alan työtehtävät

 • kone-, laite- ja automaatioasennus
 • koneiden ja laitteiden kunnossapito
 • koneiden ja laitteiden kokoonpanotyöt

Työnantajia

 • teknologiateollisuuden metallialan yritykset, joissa valmistetaan tuotteita eri teollisuuden aloille
 • teollisuuskoneiden ja -laitteiden asennus- ja huoltoalan yritykset
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • työpiirustusten mukaisten osien valmistus eri menetelmillä ja laadun varmistusmittausten tekeminen
 • materiaalien tuntemus
 • koneiden ja laitteiden asentaminen
 • koneenpiirustusten lukutaito
 • tietokoneohjelmien käyttö esimerkiksi pneumatiikan ja hydrauliikan kytkentöjen suunnittelussa ja simuloinnissa

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • tarkkuus ja huolellisuus
 • oma-aloitteisuus
 • yhteistyökyky erilaisissa työyhteisöissä

Koneistaja

Koneistaja (tuotantotekniikan osaamisala) valmistaa metallista ja muista materiaaleista erilaisia koneiden ja laitteiden osia sekä muita kappaleita sorvaamalla, jyrsimällä, poraamalla ja hiomalla. Koneistaja osaa käyttää manuaalisia ja tietokoneohjattuja työstökoneita.

Alan työtehtävät

 • koneiden ja laitteiden osien teknisten piirustusten mukainen valmistus käsikäyttöisillä ja tietokoneohjatuilla työstökoneilla

Työnantajia

 • teknologiateollisuuden metallialan yritykset, joissa valmistetaan tuotteita eri teollisuuden aloille
 • konepajat ja metalliverstaat

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • tarkkuus ja huolellisuus
 • tarkka kirjainten ja numeroiden lukutaito
 • oma-aloitteisuus
 • yhteistyökyky erilaisissa työyhteisöissä

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • koneiden ja laitteiden toiminnan sekä rakenteen tuntemus ja käyttötaito
 • taito käyttää eri materiaaleja ja valmistustekniikoita
 • koneenpiirustusten lukutaito
 • tietokoneohjattujen koneiden käyttötaito (NC-tekniikka)
 • osien ja osakokonaisuuksien valmistus manuaalisilla tai numeerisesti ohjatuilla työstökoneilla
 • tietokoneohjelmien (CAD/CAM) käyttö suunnittelussa ja työstöratojen valmistuksessa

Levyseppähitsaaja

Levyseppähitsaaja (tuotantotekniikan osaamisala) taitaa sekä levysepän että hitsaajan työtehtävät. Levyseppähitsaaja hallitsee eri metallien, kuten teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin hitsaamisen. Opiskelu on pääosin käytännön työtä, ja sitä tehdään sekä manuaalisesti että tietokoneella ohjatusti.

Alan työtehtävät

 • metallituotteiden valmistus käsikäyttöisillä ja tietokoneohjatuilla levytyö- ja hitsauslaitteilla
 • teräsrakenteiden ja alumiinin hitsaus

Työnantajia

 • teknologiateollisuuden metallialan yritykset, joissa valmistetaan tuotteita eri teollisuuden aloille
 • konepajat, telakat ja rakennustyömaat
 • oma yritys

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • tarkkuus ja huolellisuus
 • oma-aloitteisuus
 • yhteistyökyky erilaisissa työyhteisöissä

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • materiaalien tuntemus
 • koneenpiirustusten lukutaito
 • tietokoneohjattujen työstökoneiden käyttötaito (NC-tekniikka ja robotiikka)
 • koneiden ja laitteiden toiminnan ja rakenteen tuntemus sekä käyttötaito
 • eri materiaalien ja valmistustekniikoiden käyttötaito

Hae meille!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden.