StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Media-alan opiskelija tekemässä harjoitustyötä.

• Mediapalvelujen toteuttaja • Kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto antaa valmiudet toimia laaja-alaisesti media-alan työtehtävissä, esimerkiksi näiden aiheiden parissa: graafinen suunnittelu, valokuvaus, painotekniikat, tulostustekniikat, painotuotteiden viimeistely, liikkuva kuva, animaatio, äänitekniikka, pelituotanto, tapahtumatekniikka, webdesign ja digitaaliset julkaisut.

Stadin AO:ssa voi opiskella media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon kaikkia osaamisaloja:

 • audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
 • julkaisutuotannon osaamisala
 • painoviestinnän osaamisala
 • kuvallisen ilmaisun osaamisala

Kuvallisen ilmaisun osaamisalan opinnot suorittanut valmistuu kuvallisen ilmaisun toteuttajaksi. Muilta osaamisaloilta valmistutaan mediapalvelujen toteuttajaksi.

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalla suunnitellaan, toteutetaan ja tuotetaan erilaisia mediatuotteita, kuten pelejä, mainoksia, animaatioita, tapahtumia ja lyhytelokuvia. Kaikkien opinnot sisältävät perusosaamisen videosta, äänestä, valokuvasta, animoinnista, vedostamisesta ja graafisesta ilmaisusta.

Koulutuksen aikana opitaan käyttämään ammattikuvaus- ja äänitys- kalustoa sekä piirto-, kuvankäsittely- ja animointiohjelmia. Opinnoissa huomioidaan opiskelijan valitseman erikoistumispolun osaamistarpeet. Opintoihin voi sisältyä muun muassa ohjelmointia, värimäärittelyä, tapahtumien toteuttamista ja elokuvaamista.

Audiovisuaalista viestintää opiskellaan Muotoilijankadun toimipaikassa (Arabianranta). Opiskeluympäristön tilat, kalusto ja ohjelmistot ovat ajantasaisia ja mahdollistavat laadukkaan sekä ammattimaisen työskentelyn. Teemme monipuolista yhteistyötä alan toimijoiden kanssa.

Toimimme kansainvälisesti eli teemme yhteistyötä ulkomaisten oppilaitosten kanssa. Siten audiovisuaalisen viestinnän opinnot tarjoavat mahdollisuuden saada työkokemusta myös ulkomailta. Erityisesti pelialalla osa opinnoista tehdään englanniksi, sillä se on pelituotannoissa yleinen työkieli.

Työnantajia

 • mediatalot
 • tuotantoyhtiöt
 • tapahtumatuotantoyritykset
 • pelitalot
 • mainos- ja viestintätoimistot
 • äänistudiot ja teatterit

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • sopeutuminen muuttuviin työaikoihin ja -tehtäviin
 • halu uusien tekniikoiden oppimiseen
 • kyky hallita muuttuvia työtehtäviä
 • yrittäjähenkisyys ja oma-aloitteisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • ryhmätyötaidot
 • ilmaisutaidot
 • paineensietokyky
 • luovuus ja innovatiivisuus
 • into ja motivaatio

Julkaisutuotannon ja painoviestinnän osaamisalat

Julkaisutuotannon osaamisalalla suunnitellaan ja toteutetaan painettua ja sähköistä viestintää eri julkaisukanaviin. Painoviestinnän osaamisalalla opiskellaan monipuolisesti tulostamista, painamista ja viimeistelyä erilaisille materiaaleille eri tekniikoilla.

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustaidot toimia mediapalveluiden toteuttajana. Koulutuksessa perehdytään julkaisuohjelmiin, graafiseen suunnitteluun, valo- ja videokuvaukseen, kuvankäsittelyyn, animointiin, tulostamiseen ja viimeistelyyn. Ohjelmistot ovat pääosin englanninkielisiä, joten kielitaito kehittyy samalla.

Työnantajia

 • digipainot, lehti- ja kirjakustantamot
 • mediatalot
 • mainos- ja viestintätoimistot
 • oma yritys, freelancer tai ammatinharjoittaja

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • visuaalisuus ja luovuus
 • sommittelukyky, normaali värinäkökyky
 • tietotekniset taidot
 • paineensietokyky
 • asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot
 • oman osaamisen jatkuva kehittäminen

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • tarkkuus ja huolellisuus
 • oma-aloitteisuus ja joustavuus
 • yhteistyökyky
 • visuaalisuus

Julkaisutuotannon ja painoviestinnän koulutus järjestetään Kullervonkadun toimipaikassa.

Kuvallisen ilmaisun osaamisala

Kuvallisen ilmaisun osaamisalalla toteutetaan erilaisia mediatuotteita, pääasiassa graafisen suunnittelun ja valokuvauksen osalta. Opiskelijat tutustuvat myös paino- ja julkaisualan perusteisiin.

Stadin AO:ssa voi opiskella kuvallisen ilmaisun osaamisalalla esimerkiksi
• graafista suunnittelua
• kuvituksia ja sarjakuvia
• studiokuvausta
• tapahtumakuvausta
• mediataidetta
• animaatioita ja videoita
• verkkosuunnittelua
• havainnosta piirtämistä ja maalaustaidetta
• erilaisia tulostustekniikoita

Kuvallisen ilmaisun koulutus järjestetään Kullervonkadun toimipaikassa.

Kuvallisen ilmaisun osaamisalan suorittanut voi työllistyä monipuolisesti media-alalle valokuvauksen tai graafisen suunnittelun tehtäviin. Opinnot antavat myös hyvät edellytykset jatko-opintoihin.

Työnantajia

 • mainos- ja viestintätoimistot
 • yritysten ja yhdistysten viestintätoimistot
 • media-alan tuotantoyhtiöt ja kustantamot
 • valokuvaamot oma yritys, freelancer tai ammatinharjoittaja

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • asiakaslähtöisyys
 • yhteistyötaidot
 • halu kehittää omaa ammattitaitoa jatkuvasti teknologian muutoksissa

Työssä edellytetään myös värisilmää, sommittelukykyä sekä tietoteknisiä valmiuksia.