StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Hammastekniikan perustutkinto

Hammastekniikan perustutkinto

Hammaslaborantti

Hammastekniikan perustutkinnon suorittanut hammaslaborantti työskentelee hammasteknisessä toimintayksikössä eli hammaslaboratoriossa. Hammaslaboratoriossa valmistetaan hammasproteeseja ja purentaelintä kuntouttavia kojeita, yleensä hammaslääkärin tekemän työtilauksen perusteella.

Hammaslaborantin työ on vaihtelevaa ja yksilöllistä käsityötä. Työskentely hammasteknisellä alalla edellyttää kädentaitoja, hyvää hahmotuskykyä ja luovuutta.

Hammastekniikan perustutkinto on SoRa-lainsäädännön alainen koulutus.

Stadin AO:ssa hammaslaborantin koulutusta järjestetään Vilppulantien toimipaikassa.

Alan työtehtävät

 • suuhun sijoitettavien lääkinnällisten laitteiden, kuten yksilöllisten hammasproteesien ja -kojeiden valmistaminen
 • myynti- ja konsultointitehtävät

Työnantajia

 • hammaslaboratoriot
 • hammastarvikeliikkeet

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • hyvät käden hienomotoriset taidot
 • teknislooginen ajattelukyky
 • kolmiulotteinen hahmottaminen
 • nopeus ja tarkkuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • kyky itsenäiseen työskentelyyn
 • pitkäjänteisyys
 • paineensietokyky
 • täsmällisyys