StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Hammastekniikan perustutkinto

Hammastekniikan perustutkinto

Hammaslaborantti

Hammastekniikan perustutkinnon suorittanut hammaslaborantti työskentelee hammasteknisessä toimintayksikössä eli hammaslaboratoriossa. Hammaslaboratoriossa valmistetaan hammasproteeseja ja purentaelintä kuntouttavia kojeita, yleensä hammaslääkärin tekemän työtilauksen perusteella.

Hammaslaborantin työ on vaihtelevaa ja yksilöllistä käsityötä. Työskentely hammasteknisellä alalla edellyttää kädentaitoja, hyvää hahmotuskykyä ja luovuutta.

Hammastekniikan perustutkinto on SoRa-lainsäädännön alainen koulutus.

Huom! Hammastekniikan perustutkinnon uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2024 ja niihin voi tutustua täällä.

Stadin AO:ssa hammaslaborantin koulutusta järjestetään Vilppulantien toimipaikassa (Malmi). Stadin AO on ainoa hammaslaborantin koulutusta tarjoava koulutuksenjärjestäjä, joten koulutussopimus-/harjoittelupaikkoja on tarjolla koko Suomen alueella.

Alan työtehtävät

 • suuhun sijoitettavien lääkinnällisten laitteiden, kuten yksilöllisten hammasproteesien ja -kojeiden valmistaminen
 • myynti- ja konsultointitehtävät

Työnantajia

 • hammaslaboratoriot
 • hammastarvikeliikkeet

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • hyvät käden hienomotoriset taidot ja hyvä käsien ihon terveys
 • teknislooginen ajattelukyky
 • kolmiulotteinen hahmottaminen
 • hyvä fyysinen ja henkinen terveys
 • nopeus ja tarkkuus
 • valmius tietotekniseen työskentelyyn

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • hyvä suomen kielen taito
 • kiinnostus tarkkuutta vaativaan työhön
 • kyky itsenäiseen työskentelyyn
 • pitkäjänteisyys
 • paineensietokyky
 • vastuullisuus ja täsmällisyys