StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto / Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalla yhdistyvät KUVA ja ÄÄNI.

Stadin AO tarjoaa Suomen laajimman kattauksen audiovisuaalisen osaamisalan opintoihin. Voit hankkia ammattitaitoa

 • video- ja elokuvatuotantoihin
 • pelituotantoihin: peligrafiikka, -animaatio ja pelinkehitys
 • tapahtumiin ja tapahtumamatekniikkaan
 • mediamateriaalin tuottamiseen markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan
 • äänituotantoihin: voit tehdä laajasti mediatuotannoissa äänen työtehtäviä esim. yllä olevissa tuotannoissa.

Audiovisuaalisen alan työympäristölle on tyypillistä

 • moniammatilliset tuotantotiimit
 • projektimuotoiset tuotannot
 • media-alan kaluston, laitteiden ja ohjelmien runsas käyttö
 • luovuus sekä kuva- ja ääni-ilmaisu
 • itsenäinen työskentely ja ongelmanratkaisu.

Opinnot Stadin AO:ssa

Opintojesi alussa hankit media-alan laaja-alaisen perusosaamisen, jossa teet erilaisia media-alan tuotteita ja julkaisuja. Tarvitset ammattitaidollesi monipuolisen ja vankan pohjan, sillä media-alalle on tyypillistä jatkuvasti uudistuvat tekniikat ja työympäristöt.

Media-alan perusosaamisen hankkimisen jälkeen suuntaudut tarkemmille media-alan osa-alueille. Saat osaamista juuri sinua kiinnostaviin audiovisuaalisen alan tuotantoihin: videoihin, peleihin, tapahtumiin, ääneen jne.

Tutustu opiskelijoiden tuotantoihin:

Audiovisuaalista viestintää opiskellaan Helsingin Arabianrannassa Muotoilijankadun toimipaikassa. Tilat, kalusto ja ohjelmistot ovat ajantasaisia ja mahdollistavat laadukkaan, ammattimaisen työskentelyn. Moniammatillinen opiskelijayhteisö auttaa ammatillista verkostoitumista jo opintojen alusta saakka.

Teemme monipuolista yhteistyötä media-alan toimijoiden ja korkeakoulujen kanssa. Toimimme Helsingissä keskellä työnantajia ja pääkaupunkiseudun vilkasta tapahtumatarjontaa! Olemme myös verkostoituneet kansainvälisesti. Erityisesti pelituotantojen opintoja tehdään osin englannin kielellä, jota käytetään yleisesti pelialan työpaikoilla.

Minkälaisiin työtehtäviin valmistumme?

Media-alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Perustutkinnon suorittanut on lähtökohtaisesti laaja-alainen oman osaamisalueen osaaja, mutta valmiudet voivat kohdentua myös johonkin osaamisalan erityiseen osa-alueeseen.

Työnantajia

 • mediatalot
 • tuotantoyhtiöt
 • tapahtumatuotantoyritykset
 • pelitalot
 • mainos- ja viestintätoimistot
 • äänistudiot ja teatterit
 • työskentely yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • sopeutuminen muuttuviin työaikoihin ja -tehtäviin
 • halu uusien tekniikoiden oppimiseen
 • kyky hallita muuttuvia työtehtäviä
 • yrittäjähenkisyys ja oma-aloitteisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • ryhmätyötaidot
 • ilmaisutaidot
 • paineensietokyky
 • luovuus ja innovatiivisuus
 • into ja motivaatio