StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto / Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Media-alan opiskelija kuvaa videokamera olallaan.

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalla yhdistyvät kuva ja ääni

Opintojesi alussa saat media-alan laaja-alaisen perusosaamisen. Tarvitset ammattitaidollesi monipuolisen ja vankan pohjan, sillä media-alalle on tyypillistä jatkuvasti uudistuvat tekniikat ja työympäristöt.

Opintojesi edetessä suuntaudut tarkemmin media-alan osa-alueille ja saat osaamista juuri sinua kiinnostaviin audiovisuaalisen alan tuotantoihin, kuten:

 • video- ja elokuvatuotantoihin
 • mediamateriaalin valmistamiseen markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan sekä tapahtumatuotannon tarpeisiin
 • äänituotantoihin, esimerkiksi musiikin äänitys ja miksaus, tapahtuma- ja saliääni, TV, radio, podcast, striimaus sekä pelituotannot.

Audiovisuaalista viestintää opiskellaan Helsingin Arabianrannassa Muotoilijankadun toimipaikassa. Tilat, kalusto ja ohjelmistot ovat ajantasaisia ja mahdollistavat laadukkaan, ammattimaisen työskentelyn. Moniammatillinen opiskelijayhteisö auttaa ammatillista verkostoitumista jo opintojen alusta saakka. Audiovisuaalisen alan työympäristölle on tyypillistä:

 • moniammatilliset tuotantotiimit
 • projektimuotoiset tuotannot
 • media-alan kaluston, laitteiden ja ohjelmien runsas käyttö
 • luovuus sekä kuva- ja ääni-ilmaisu
 • itsenäinen työskentely ja ongelmanratkaisu.

Tärkeitä oppimisympäristöjä ovat pääkaupunkiseudun media-alan työpaikat ja media-alan tuotannot, joissa opiskellaan koulutus- tai oppisopimuksella. Teemme yhteistyötä myös korkeakoulujen kanssa ja olemme verkostoituneet kansainvälisesti. Potentiaalisia työnantajia alalla ovat esimerkiksi:

 • mediatalot
 • tuotantoyhtiöt
 • tapahtumatuotantoyritykset
 • mainos- ja viestintätoimistot
 • yritysten viestintäosastot
 • äänistudiot ja teatterit
 • työskentely yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana

Niin alan opiskelijana kuin ammattilaisena sinun tulee pystyä sopeutumaan muuttuviin työaikoihin ja -tehtäviin. Tärkeitä taitoja ovat myös innokkuus uuden oppimiseen, oma-aloitteisuus, motivaatio ja yrittäjähenkisyys sekä luovuus ja innovatiivisuus.

Hae opiskelemaan!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan jatkuvassa haussa ympäri vuoden.