Pelituotannon osaamisala

Pelituotannon opiskelijoita tietokoneen äärellä.

Pelituotannon osaamisalalla yhdistyy suunnittelu, taide ja teknologia

Opintojesi alussa hankit media-alan laaja-alaisen perusosaamisen, jossa opit erilaisia media-alan tuotantotapoja. Tarvitset ammattitaidollesi monipuolisen ja vankan pohjan, sillä media-alalle on tyypillistä jatkuvasti uudistuvat tekniikat ja työympäristöt.

Opinnot jatkuvat pelituotannon opinnoilla, joissa perehdyt pelituotannossa toimimiseen eri rooleissa, sillä voit hankkia ammattitaitoa:

 • peligrafiikasta ja pelianimaatiosta
 • pelien suunnittelusta, pelien kehityksestä ja ohjelmoinnista
 • erilaisista peliympäristöistä: mobiilipeleistä, pc- ja konsolipeleistä, sekä VR-peleistä
 • pelituotannoissa ja muissa visuaalisen alan tuotannoissa toimimisesta
 • pelialan tapahtumissa toimimisesta.

Kaikki opiskelijat opiskelevat digitaalisissa 3D-ympäristöissä toimimista ja olemme erikoistuneet 3D-grafiikaan ja animaatioon. Tarjoamme Suomen parasta toisen asteen 3D-grafiikan (mallinnus, kuvanveisto, animaatio) opetusta.

Pelituotantoa opiskellaan Helsingin Arabianrannassa Muotoilijankadun toimipaikassa. Tilat, kalusto ja ohjelmistot ovat ajantasaisia ja mahdollistavat laadukkaan, ammattimaisen työskentelyn. Moniammatillinen opiskelijayhteisö auttaa ammatillista verkostoitumista jo opintojen alusta saakka. Pelituotannon työympäristölle on tyypillistä:

 • moniammatilliset tuotantotiimit
 • projektimuotoiset tuotannot
 • laitteiden ja ohjelmien runsas käyttö
 • luovuus
 • itsenäinen työskentely ja ongelmanratkaisu.

Toimimme Helsingissä keskellä työnantajia ja pääkaupunkiseudun vilkasta tapahtumatarjontaa. Pelit ja pelillisyys ovat jatkuvasti laajentumassa eri yhteiskunnan aloille, joten ammattitaitoa pääsee käyttämään perinteisten peliyritysten lisäksi myös muiden palveluiden ja esimerkiksi terveysalan työpaikoilla.

Teemme yhteistyötä myös korkeakoulujen kanssa ja olemme verkostoituneet kansainvälisesti. Potentiaalisia työnantajia alalla ovat esimerkiksi:

 • mediatalot
 • peliyhtiöt
 • animaatioyhtiöt
 • mainos- ja viestintätoimistot
 • yritysten viestintäosastot
 • työskentely yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Niin alan opiskelijana kuin ammattilaisena sinun tulee pystyä sopeutumaan muuttuviin työaikoihin ja -tehtäviin. Tärkeitä taitoja ovat myös innokkuus uuden oppimiseen, oma-aloitteisuus, motivaatio ja yrittäjähenkisyys sekä luovuus ja innovatiivisuus.

Pelituotannon osaamisalalla osallistumme erilaisiin tapahtumiin ja kilpailuihin, ja olemme mukana järjestämässä erilaisia alan tilaisuuksia. Osallistumme myös aktiivisesti ammattikilpailutoimintaan kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Hae meille!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden.