StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja ohjaa ja valvoo tuotantoprosessia tuotantolaitoksissa sekä käyttää prosessinohjauksen automaatiojärjestelmiä. Prosessinhoitajalla on myös valmiudet tehdä päivittäisiä huolto- ja kunnossapitotöitä sekä analysoida raaka-aineita ja tuotteita laboratorioissa.

Prosessinhoitajat työskentelevät muun muassa vesi- ja jätevesilaitoksissa, energiantuotannossa lämpö- ja sähkövoimalaitoksissa, kemianteollisuuden tehtaissa sekä elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Työ on pääsääntöisesti vuorotyötä ja työnäkymät ovat hyvät.

Huom! Prosessiteollisuuden perustutkinnon uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2024 ja niihin voi tutustua täällä.

Stadin AO:ssa prosessiteollisuusalan koulutusta järjestetään Kullervonkadun toimipaikassa (Käpylä).

Alan työtehtävät

 • käyttö- ja valvontatehtävät
 • prosessilaitteiden käyttö ja seuranta
 • prosessin ohjaus erilaisilla tietokonejärjestelmillä

Työnantajia

 • öljynjalostamot
 • vesilaitokset
 • energiantuotanto
 • maaliteollisuus
 • elintarviketeollisuus
 • lääkeaineteollisuus
 • panimot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • vastuullisuus
 • täsmällisyys
 • kokonaisuuden hallinta
 • huolellisuus
 • tiimityöskentelytaidot

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto