StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Taideteollisuusalan perustutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinto

Taideteollisuusalalla työskentelevälle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen sekä kädentaidot ja yrittäjämäinen toiminta.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut

 • osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita
 • osaa suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan
 • hallitsee alansa tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja valmistusmenetelmät
 • työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti
 • tuntee alan säädökset, alan käytäntöjä, kestävää kehitystä ja materiaalien käsittelyn voidakseen valmistaa tuotteita, tiloja tai palveluita asiakkaille

Teknisen ammattitaidon lisäksi alalla tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä

 • tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä
 • tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä
 • palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä
 • ohjaustoiminnassa
 • teollisessa tuotannossa
 • asiakaspalvelussa ja myyntityössä
 • korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä

Stadin AO:ssa voi opiskella taideteollisuusalan perustutkinnon kahta eri osaamisalaa. Osaamisalojen koulutuksiin haetaan erikseen.

Tutustu sisustuksen osaamisalaan täällä.

Tutustu verhoilualan osaamisalaan täällä.

Stadin AO:ssa taideteollisuusalan koulutusta järjestetään Sturenkadun (sisustusala) ja Vuokkiniemenkadun (verhoiluala) toimipaikoissa.

Hae opiskelemaan!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan jatkuvassa haussa ympäri vuoden.