StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Taideteollisuusalan perustutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinto

Taideteollisuusalan opiskelija tekemässä harjoitustyötään.

Taideteollisuusalan perustutkinnon (sisustuksen- ja verhoilun osaamisalat) suorittanut osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita esteettisesti ja visuaalisesti. Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittaneella on hyvä materiaali-, työväline- ja valmistusmenetelmätuntemus ja hän osaa itse suunnitella omaa työtään. Opiskelija erikoistuu joko verhoiluun tai sisustukseen.

Stadin AO:ssa taideteollisuusalan koulutusta järjestetään Sturenkadun toimipaikassa.

Artesaani (sisustus)

Sisustuksen osaamisalan suorittanut artesaani osaa kartoittaa asiakkaan tarpeet sekä suunnitella ja valmistaa sisustuskokonaisuuden kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti. Suunnittelutöiden ohella sisustuksen artesaanin töihin kuuluvat muun muassa sisärakennus- työt, maalaus- ja päällystystyöt sekä kalusteiden rakentaminen ja sisustusverhoilutyöt.

Sisustuksen artesaani osaa esimerkiksi: suunnitella sisustuksen erilaisia kokonaisuuksia, tehdä myyntistailauksia, toteuttaa lavasteita ja näyttelyrakenteita, listoittaa ovia ja ikkunoita, maalata ja tapetoida seiniä, asentaa ja muokata kalusteita sekä toteuttaa erilaisia sisustusompelutöitä. Käytännössä sisustajan työhön kuuluu toteuttaa sisustettava kokonaisuus purkutöistä loppusiivoukseen asti.

Alan työtehtävät

 • lattia- ja seinäpintojen päällystäminen (maalaus ja tapetointi)
 • verhojen ja sisustustekstiilien suunnittelu ja ompelu
 • sisärakennustyöt
 • kiintokalusteiden kokoaminen ja asentaminen (tilasuunnittelu)

Työnantajia

 • saneeraus- ja remonttiyritykset
 • sisustusalan erikoispalveluja tarjoavat yritykset
 • keittiökaluste- ja rakennustarvikeliikkeet
 • sisustusmyymälät
 • teatteri- ja elokuvateollisuuden lavasterakennusyritykset
 • messurakennusalan yritykset
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • kyky työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä
 • uuden teknologian osaaminen
 • käsityötaidot ja materiaalituntemus
 • yrittäjähenkisyys
 • tyylitaju

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot
 • tarkkuus ja vastuullisuus
 • tiedonhakutaidot

Artesaani (verhoilu)

Verhoilun osaamisalan suorittanut artesaani pehmustaa, päällystää ja verhoilee huonekaluja ja kalusteita sekä entisöi vanhoja huonekaluja. Ammatti on käsityöammatti, joten verhoilussa vaaditaan kädentaitoja, muoto- ja tyylitajua, yrittämisen halua, asiakaslähtöisyyttä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Alan työtehtävät

 • julkitilojen ja yksityisasiakkaiden huonekalujen ja kalusteiden verhoilu
 • huonekalujen ja kalusteiden entisöintityöt
 • ajoneuvojen (esimerkiksi autot, veneet)
 • verhoilutyöt

Työnantajia

 • verhoomot
 • huonekaluteollisuus
 • oma yritys
 • teatterit

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot
 • kyky työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä
 • teknologiaosaaminen
 • perinteisten työmenetelmien osaaminen
 • käsityötaidot ja materiaalituntemus
 • yrittäjähenkisyys
 • tyylitaju

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot
 • tarkkuus ja vastuullisuus
 • kyky itsenäiseen työskentelyyn