StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Teknisen suunnittelun perustutkinto

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Teknisen suunnittelun opiskelija tekemässä harjoitustyötä.

Suunnitteluassistentti

Suunnitteluassistentin työtehtäviä ovat piirustusten ja asiakirjojen laatiminen ja ylläpitäminen sekä rakennus-, LVI-, sähkö-, kone- tai infra-alan mallintaminen CAD-ohjelmien ja muiden tietokoneohjelmien avulla. Suunnitteluassistentti toimii pääsuunnittelijan antamien työ- ja piirustus- sekä muiden ohjeiden mukaisesti. Suunnitteluassistentin työ edellyttää erityistä huolellisuutta ja kärsivällisyyttä. Työ tehdään tietokoneella.

Suunnitteluassistentti voi toimia piirtäjänä, suunnitteluavustajana ja nuorempana suunnittelijana. Myös asiakaspalvelu sekä laitteiden ja ohjelmien ylläpito kuuluvat suunnitteluassistentin työtehtäviin.

Värinäön heikkous ja värisokeus vaikeuttavat työskentelyä CAD-ohjelmilla.

Stadin AO:ssa teknisen suunnittelun koulutusta järjestetään Sturenkadun toimipaikassa (Vallila).

Alan työtehtävät

 • teknisen alan piirustuksien ja asiakirjojen tekeminen ja ylläpitäminen
 • avustavat työtehtävät suunnittelutoimistossa
 • mallintaminen ja visualisointi
 • rakennusmallien päivittäminen
 • projektisihteerin työtehtävät

Työnantajia

 • arkkitehtitoimistot
 • rakennesuunnittelu- ja LVI-suunnittelutoimistot
 • sähkösuunnittelu ja infra-alan suunnittelutoimistot
 • kuntien ja valtion virastojen suunnittelutoimistot
 • rakennusalan yritykset ja urakoitsijat

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • teknisten suunnitelma-asiakirjojen sisällön ymmärtäminen
 • alan säädösten, määräysten ja standardien noudattamista
 • suullisten ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen
 • kyky työskennellä yksin ja tiimissä
 • kolmiulotteisuuden hahmottaminen sekä esineissä että rakennuksissa
 • matemaattiset taidot, erityisesti geometriset taidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • kärsivällisyys ja huolellisuus
 • oma-aloitteisuus
 • pitkäjänteisyys tehdä samasta kohteesta useita eri versioita
 • kyky ymmärtää kokonaisuuksia
 • vastuullisuus
 • tarkkuus
 • jatkuvan oppimisen taidot
 • kiinnostuneisuus rakennusalaan