StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Teknisen suunnittelun perustutkinto

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Suunnitteluassistentti

Suunnitteluassistentin työtehtäviä ovat piirustusten ja asiakirjojen laatiminen ja ylläpitäminen sekä rakennus-, LVI-, sähkö-, kone- tai infra-alan mallintaminen CAD-ohjelmien ja muiden tietokoneohjelmien avulla.

 • Suunnitteluassistentti toimii pääsuunnittelijan antamien työ- ja piirustus- sekä muiden ohjeiden mukaisesti.
 • Suunnitteluassistentin työ edellyttää erityistä huolellisuutta ja kärsivällisyyttä.
 • Työ tehdään tietokoneella.

Suunnitteluassistentti voi toimia piirtäjänä, suunnitteluavustajana ja nuorempana suunnittelijana. Myös asiakaspalvelu sekä laitteiden ja ohjelmien ylläpito kuuluvat suunnitteluassistentin työtehtäviin.

Värinäön heikkous ja värisokeus vaikeuttavat työskentelyä CAD-ohjelmilla.

Stadin AO:ssa teknisen suunnittelun koulutusta järjestetään Sturenkadun toimipaikassa (Vallila).

Alan työtehtävät

 • teknisen alan piirustuksien ja asiakirjojen tekeminen ja ylläpitäminen
 • avustavat työtehtävät suunnittelutoimistossa
 • mallintaminen ja visualisointi
 • rakennusmallien päivittäminen
 • projektisihteerin työtehtävät

Työnantajia

 • arkkitehtitoimistot
 • rakennesuunnittelu- ja LVI-suunnittelutoimistot
 • sähkösuunnittelu ja infra-alan suunnittelutoimistot
 • kuntien ja valtion virastojen suunnittelutoimistot
 • rakennusalan yritykset ja urakoitsijat

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • teknisten suunnitelma-asiakirjojen sisällön ymmärtäminen
 • alan säädösten, määräysten ja standardien noudattamista
 • suullisten ja kirjallisten ohjeiden noudattaminen
 • kyky työskennellä yksin ja tiimissä
 • kolmiulotteisuuden hahmottaminen sekä esineissä että rakennuksissa
 • matemaattiset taidot, erityisesti geometriset taidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • kärsivällisyys ja huolellisuus
 • oma-aloitteisuus
 • pitkäjänteisyys tehdä samasta kohteesta useita eri versioita
 • kyky ymmärtää kokonaisuuksia
 • vastuullisuus
 • tarkkuus
 • jatkuvan oppimisen taidot
 • kiinnostuneisuus rakennusalaan

Hae meille!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden.