StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Laboratorioalan perustutkinto

Laboratorioalan perustutkinto

Laborantti


Laborantti tekee laboratorioissa käytännön töitä, esimerkiksi valmistaa liuoksia, käsittelee näytteitä ja mittauksia sekä laskee ja analysoi tuloksia. Laborantti työskentelee teollisuuden ja tutkimuslaitosten laboratorioissa osana laadunseurantaa, luonnontieteellistä tutkimusta, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittelyä tai ympäristön tilan seurantaa.

Stadin AO:ssa laboratorioalan koulutusta järjestetään Kullervonkadun toimipaikassa (Käpylä).

Alan työskentelyä rajoittavat tekijät

Laboratorioalalla ja alan koulutuksessa toimivalla henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, jotka laboratoriotyöskentelyssä vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden. Alalle hakevan on otettava huomioon, että alalla voi joutua tekemisiin allergiaa aiheuttavien kemikaalien kanssa.

Alan työtehtävät

 • laadunvalvonta
 • tuotteiden kehittämiseen liittyvät tehtävät
 • tieteelliseen tutkimukseen liittyvät tehtävät
 • teollisuuden prosesseihin liittyvät tehtävät
 • laborantti ei tee potilastyötä eikä ota potilasnäytteitä

Työnantajia

 • teollisuuden laboratoriot
 • tieteellisen tutkimuksen laboratoriot
 • tuotekehityksen laboratoriot
 • julkisen sektorin laboratoriot

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • ongelmanratkaisutaito
 • kyky oppia jatkuvasti uutta
 • matemaattiset ja tietotekniset taidot
 • kyky noudattaa suullisia ja kirjallisia ohjeita suomen kielellä
 • kiinnostus luonnontieteisiin

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • tarkkuus ja huolellisuus
 • vastuuntuntoisuus
 • pitkäjänteisyys
 • kyky työskennellä sekä ryhmässä että itsenäisesti

Hae meille!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden.