StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan opiskelija harjoitustöiden parissa.

• Ilmanvaihtoasentaja • Kylmäasentaja • Putkiasentaja • Rakennuspeltiseppä • Tekninen eristäjä

Nykyaikaiset kiinteistöt ja niiden käyttäjät tarvitsevat paljon erilaista tekniikkaa, järjestelmiä ja laitteita sekä erilaisia teknisiä palveluja. Näitä tarvitaan muun muassa ilman, veden, lämmön ja energian välittämiseen.

Talotekniikan perustutkinnon suorittanut saa valmiudet työskennellä kiinteistöjen teknisten järjestelmien huolto- ja asennustehtävissä. Talotekniikan perustutkinto sisältää neljä eri osaamisalaa, joissa on viisi suuntautumisvaihtoehtoa. Näistä yksi valitaan heti koulutuksen alussa.

Stadin AO:ssa talotekniikan koulutusta järjestetään Myllypuron toimipaikassa, os. Runokylänkatu 2, Helsinki.

Ilmanvaihtoasentaja

Ilmanvaihtoasentaja (ilmanvaihtoasennuksen osaamisala) osaa tehdä uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvät ilmanvaihtojärjestelmien asennus- ja huoltotyöt piirustusten ja työselostusten avulla. Ammattiin opiskelu sisältää ilmanvaihtojärjestelmien mittaus- ja säätötöitä sekä kanavaosien valmistamista.

Alan työtehtävät

 • ilmanvaihtojärjestelmien asennustyöt
 • ilmanvaihtojärjestelmien huolto- ja puhdistustyöt
 • ilmanvaihtojärjestelmien säätötyöt
 • kanavaosien valmistaminen

Työnantajia

 • ilmanvaihtoalan (LVI) yritykset
 • kiinteistöhuoltoyritykset
 • oma yritys

Kylmäasentaja

Kylmäasentaja (kylmäasennuksen osaamisala) osaa tehdä kylmälaitoksen putkisto-, sähkö- ja automaatioasennukset piirustusten ja työselitysten mukaisesti. Kylmäasentaja asentaa, säätää, korjaa ja huoltaa jäähdytysjärjestelmiä sekä käyttää työssään kylmäalan yleis- ja erikoismittalaitteita. Kylmäasentaja osaa tehdä vaadittavan dokumentaation työtehtäviinsä liittyen.

Alan työtehtävät

 • uudisrakentamiseen liittyvät kylmäasennukset
 • korjausrakentamiseen liittyvät kylmäasennukset
 • kylmäjärjestelmien huoltotyöt

Työnantajia

 • kylmäalan yritykset
 • kylmäalan tukkuyritykset
 • oma yritys
 • suuret yritykset, joilla oma huolto-organisaatio

Putkiasentaja

Putkiasentaja (putkiasennuksen osaamisala) osaa tehdä uudis- ja korjausrakentamiseen liittyviä vesijohto-, viemäri- ja lämmitysverkoston asennus- ja huoltotöitä.

Alan työtehtävät

 • uudisrakentamiseen liittyvät vesi-, lämmitysja viemärilaiteasennukset
 • korjausrakentamiseen liittyvät vesi-, lämmitys- ja viemärilaiteasennukset
 • vesi-, lämmitys- ja viemärilaiteasennusten huoltotyöt
 • vesi- ja lämmitysjärjestelmien säätötyöt
 • muut LVI-alaan liittyvät työtehtävät

Työnantajia

 • LVI-alan yritykset ja tukkuliikkeet
 • kaupungit ja kunnat
 • vesilaitokset
 • teollisuus
 • telakat
 • kiinteistöhuoltoyritykset
 • oma yritys

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • oma-aloitteisuus
 • hyvät asiakaspalvelutaidot
 • työhön sitoutuneisuus
 • hyvä yleiskunto
 • tiimityöskentelytaidot

Rakennuspeltiseppä

Rakennuspeltiseppä (eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala) osaa valmistaa, suunnitella ja asentaa rakennuksien vesikatoille sekä julkisivuille piirustusten mukaiset katteet ja suojapellitykset. Rakennuspeltisepät asentavat myös vesikattojen alusrakenteita sekä kattoturvatuotteita ja sadevesijärjestelmiä.

Alan työtehtävät

 • konesaumakattojen peltityöt
 • huopa-, tiili- ja profiilipeltikattojen peltityöt
 • julkisivuverhouksien asentaminen
 • vesikattojen huolto- ja korjaustyöt

Työnantajia

 • rakennuspeltialan yritykset
 • eristysalan yritykset
 • itsenäinen yrittäjä

Tekninen eristäjä

Tekninen eristäjä (eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala)
osaa asentaa kiinteistöjen sekä teollisuuden taloteknisten järjestelmien eristeet ja pinnoitteet. Tekninen eristäjä tuntee alan materiaalit ja toimii työssään piirustusten ja työselostusten mukaisesti. Tekniseltä eristäjältä vaaditaan talotekniikan alan laajaa yleisnäkemystä.

Alan työtehtävät

 • uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvät eristystyöt
 • teollisuuseristäminen

Työnantajia

 • eristysalan yritykset
 • LVI-alan yritykset
 • oma yritys

Hae meille!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden.