StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähkö- ja automaatioalan opiskelija harjoitustöissä.

• Sähköasentaja • Automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatioalan koulutuksesta valmistutaan joko sähköasentajaksi tai automaatioasentajaksi. Alalla vaaditaan loogista päättelykykyä, näppäryyttä, suurta vastuuntuntoa ja huolellisuutta, jotta asennukset ja laitteet toimivat turvallisesti.

Stadin AO:ssa sähkö- ja automaatioalan koulutusta järjestetään Sturenkadun (Vallila) toimipaikassa.

Sähköasentaja

Sähköasentaja työskentelee rakennusten sähköasennus- ja teollisuussähköasennustehtävissä sekä niiden rakennus- ja muutostöissä.

Alan työtehtävät

 • teollisuuden sähköasennukset ja käyttöönotto
 • teollisuuden sähkölaitteiden huolto ja kunnossapito
 • liike- ja asuinkiinteistöjen sähköasennukset ja käyttöönotto
 • liike- ja asuinkiinteistöjen sähköasennusten huolto ja kunnossapito

Työnantajia

 • sähköurakoitsijat
 • rakennus- ja talotekniikka-alan yritykset
 • energia-alan yritykset
 • ympäristöpalveluyritykset
 • isot teollisuuslaitokset

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • yhteistyökyky
 • looginen päättelykyky
 • hyvä keskittymiskyky
 • huolellisuus ja vastuullisuus

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • yhteistyökyky eri toimijoiden kanssa
 • sähköalan säädösten tuntemus
 • sähköasennustekniikan hallinta
 • kyky toimia yksin ja ryhmässä
 • normaali fyysinen kunto
 • lievästä värinäön heikkoudesta ei ole haittaa, mutta vakavampi värisokeus saattaa haitata tai estää tiettyjä tehtäviä ammatissa toimimisessa, kuten myös korkean paikan kammo

Automaatioasentaja

Automaatioasentaja tekee teollisuus- ja kiinteistöautomaation asennus-, huolto- ja korjaustöitä.

Alan työtehtävät

 • teollisuuden automaatioasennukset ja käyttöönotto
 • liike- ja asuinkiinteistöjen automaatioasennukset ja käyttöönotto
 • teollisuuden automaatiolaitteiden huolto ja kunnossapito
 • kaupan- ja logistiikka-alan automaatiolaitteiden asennus, huolto ja kunnossapito

Työnantajia

 • isot teollisuuslaitokset
 • energia-alan yritykset
 • rakennusautomaatioyritykset
 • ympäristöpalveluyritykset
 • sähköurakoitsijat

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • yhteistyöhalukkuus
 • looginen päättelykyky
 • hyvä keskittymiskyky
 • huolellisuus ja vastuullisuus

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • yhteistyökyky eri toimijoiden kanssa
 • sähköalan säädösten tuntemus
 • sähköisten automaatiojärjestelmien tuntemus
 • kyky toimia yksin ja ryhmässä
 • normaali fyysinen kunto
 • lievästä värinäön heikkoudesta ei ole haittaa, mutta vakavampi värisokeus saattaa haitata tai estää tiettyjä tehtäviä ammatissa toimimisessa, kuten myös korkean paikan kammo