StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Puuteollisuuden perustutkinto

Puuteollisuuden perustutkinto

Puuseppä

Puuseppä (puusepänteollisuuden osaamisala) valmistaa huonekaluja ja muita käyttöesineitä sekä höyläystuotteita, kuten listoja ja lautoja. Puuseppä valmistaa ja asentaa myös ovia ja ikkunoita. Hän tunnistaa tyypillisimmät puulajit ja valitsee työkohteen kannalta sopivimmat työmenetelmät, materiaalit, rakenteet ja liitokset. Työpiirustusten avulla puuseppä myös laatii työvaihesuunnitelmia sekä tekee koneistus-, kokoonpano- ja viimeistelytehtäviä.

Stadin AO:ssa puuteollisuusalan koulutusta järjestetään Sturenkadun toimipaikassa (Vallila).

 • Opiskelijamme valmistavat puusepän töitä tilauksesta. Lue lisää täällä.

Alan työtehtävät

 • puutuotealan työtehtävät
 • puutuoteteollisuuden työtehtävät
 • sisustuspuusepän tehtävät
 • kalusteasennustehtävät

Työnantajia

 • puutuotealan yritykset
 • puusepänteollisuus
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • monipuolinen alan ammattitaito
 • hyvät kädentaidot
 • kyky tunnistaa asiakkaan tarpeet
 • kyky työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • oma-aloitteisuus
 • hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot
 • sitoutuneisuus työhön
 • hyvä yleiskunto

Hae meille!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden.