StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan opiskelija harjoitustöissä.

• Kiinteistönhoitaja • Kodinhuoltaja • Toimitilahuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut toimii kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen tai toimitilahuollon asiakaskohteissa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla. Tutkinnosta voi valmistua kiinteistönhoitajaksi, kodinhuoltajaksi tai toimitilahuoltajaksi. Osaamista on mahdollista täydentää muiden osaamisalojen opinnoilla.

Stadin AO:ssa kiinteistönhoidon koulutusta järjestetään Vuokkiniemenkadun toimipaikassa (Myllypuro). Kotityöpalvelujen ja toimitilahuollon koulutusta järjestetään Prinsessantien toimipaikassa (Roihuvuori).

Kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoitaja (kiinteistönhoidon osaamisala) tekee kiinteistöjen hoitotöitä ja teknisten järjestelmien hoitotöitä, joita ovat rakennusten lämmitys-, vesi-, viemäröinti- ja ilmanvaihtojärjestelmien käyttö, huolto ja seuranta. Lisäksi töihin kuuluu sähkö- ja automaatiojärjestelmien seuranta, erilaiset rakennustekniset työt sekä pihojen ja viheralueiden hoitotyöt. Kiinteistönhoitaja toimii tehtävissään asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja tuloksellisesti sekä kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti.

Alan työtehtävät

 • kiinteistön huoltotyöt
 • kiinteistöteknisten järjestelmien hoitotyöt
 • kiinteistön sähkö-, automaatio- ja valvontajärjestelmien seuranta
 • pihojen ja viheralueiden hoitotyöt

Työnantajia

 • kiinteistöpalveluyritykset
 • isännöintiyritykset
 • siivousliikkeet
 • teollisuus- ja tuotantoyritykset
 • kunnat ja valtio
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • kyky työskennellä itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden kanssa
 • vastuullisuus
 • tarkkuus
 • ajokortti

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • oma-aloitteisuus
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot
 • työhön sitoutuneisuus, rehellisyys ja luotettavuus
 • hyvä fyysinen kunto
 • kielitaito
 • joustavuus ja empatiataidot

Kodinhuoltaja

Kodinhuoltaja (kotityöpalvelujen osaamisala) toimii kodeissa ja kodinomaisissa laitoksissa erilaisissa puhtaanapito- ja tekstiilienhuoltotehtävissä. Hän voi myös avustaa asiakkaita toiminnoissa, joissa ei edellytetä hoidollista koulutusta. Kodinhuoltaja huomioi työssään kestävän kehityksen vaatimukset. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja tapahtuu valtaosin työpaikoilla työtä tehden.

Alan työtehtävät

 • ylläpitosiivous ja perussiivous
 • tekstiilihuolto
 • vuodehuolto
 • ruokahuolto
 • erilaisten asiakkaiden avustaminen päivittäisissä toiminnoissa
 • virikkeellisen toiminnan järjestäminen

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • kyky työskennellä itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden kanssa
 • vastuullisuus
 • tarkkuus
 • ajokortti tai hyvät julkiset kulkuyhteydet työpaikalle

Työnantajia

 • siivous- ja kotipalveluyritykset
 • kiinteistöpalveluyritykset
 • kunnat ja valtio
 • yksityiset työnantajat
 • oma yritys

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • oma-aloitteisuus
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot
 • työhön sitoutuneisuus, rehellisyys ja luotettavuus
 • hyvä fyysinen kunto
 • kielitaito
 • joustavuus ja empatiataidot

Kodinhuoltajan koulutukseen voi tällä hetkellä hakea ainoastaan oppisopimuskoulutuksena.

Toimitilahuoltaja

Toimitilahuoltaja (toimitilahuollon osaamisala) osaa suunnitella ja tuottaa kiinteistöjen puhdistus- ja asiakaspalvelutehtäviä. Toimitilahuoltaja toimii kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti. Koulutus valmentaa toimimaan erilaisissa siivous- ja palvelutehtävissä. Oppiminen tapahtuu valtaosin työpaikoilla työtä tehden. Toimitilahuoltajan työ on usein vuorotyötä.

Alan työtehtävät

 • ylläpitosiivous ja perussiivous
 • ruokahuoltotehtävät
 • vuodehuoltotehtävät
 • huoltohuonetehtävät
 • asiakaspalvelutehtävät

Työnantajia

 • kiinteistöpalveluyritykset
 • siivousalan yritykset
 • tehtaat
 • kunnat ja valtio
 • koulut, sairaalat, päiväkodit
 • liikennevälineet (juna, bussi, lentokone)
 • kaupat ja myymälät
 • uimahallit ja kylpylät
 • oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • kyky työskennellä itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden kanssa
 • vastuullisuus
 • tarkkuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • oma-aloitteisuus
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot
 • työhön sitoutuneisuus, rehellisyys ja luotettavuus
 • hyvä fyysinen kunto
 • kielitaito
 • joustavuus ja empatiataidot

Hae meille!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden.