StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan opiskelija harjoittelemassa opettajan kanssa.

Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusvalvoja voi toimia yksityisellä tai julkisella sektorilla vastaanottopalveluissa, vartiointi- ja järjestyksenvalvontatehtävissä, turvatarkastustehtävissä, teknisten turvallisuusjärjestelmien asennuksessa ja toteutuksessa sekä turvajärjestelmien ylläpidossa.

 • Opintojen aikana perehdytään muun muassa alan lainsäädäntöön, turvallisuustekniikkaan, vartiointiin, asiakaspalveluun, riskien hallintaan ja ammattietiikkaan.
 • Opiskelu on käytännönläheistä sisältäen myös teoreettiseen tietoon (lainsäädäntö, kirjallinen suunnittelu ja raportointi) liittyviä osia.

Turvallisuusalan perustutkinto on SoRa-lainsäädännön alainen koulutus. Lue lisää hakijan terveydestä ja toimintakyvystä Opintopolusta täällä.

 • Hakijalta edellytetään lisäksi nuhteetonta taustaa. Jos sinulla on rikostaustaa, et voi työllistyä turvallisuusalalle.

Stadin AO:ssa turvallisuusalan koulutusta järjestetään Sturenkadun toimipaikassa (Vallila).

Alan työtehtävät

 • vartiointi- ja järjestyksenvalvontatehtävät
 • aulapalvelutehtävät
 • turvatarkastustehtävät (esimerkiksi lentokentät)
 • myymäläturvallisuustehtävät
 • turvasuojaustehtävät (turvajärjestelmien asennus ja ylläpito)

Työnantajia

 • yksityiset turvallisuusalan yritykset
 • turvallisuusalan viranomaisorganisaatiot
 • turvajärjestelmien asennusliikkeet
 • lukkoliikkeet

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • ongelmanratkaisutaidot ja hyvä tilannetaju
 • kyky työskennellä yksin ja tiimin jäsenenä
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • rehellisyys, luotettavuus ja hyvämaineisuus
 • vastuullisuus, tarkkuus ja huolellisuus
 • täsmällisyys ja oma-aloitteisuus
 • hakijalla ei saa olla fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita
 • hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito

Hae meille!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden.