StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja on sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa ja terveydenhuollon ammattihenkilölaissa nimikesuojattu ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdot täyttävä ammattihenkilö (Valvira).

Lähihoitaja erikoistuu johonkin seuraavista työelämän alueista valitsemalla osaamisalaopinnot:

 • ikääntyvien hoidossa ja kuntoutumisessa
 • lasten ja nuorten kasvatuksessa ja hoidossa
 • mielenterveys- ja päihdetyössä
 • sairaanhoidossa ja huolenpidossa
 • suunhoidossa
 • vammaistyössä

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto on SoRa-lainsäädännön alainen koulutus.

Stadin AO:ssa sosiaali- ja terveysalan koulutusta järjestetään Hattulantien (Vallila), Teollisuuskadun (Vallila) ja Vilppulantien (Malmi) toimipaikoissa.

Hae meille!

Huom! Elokuun opintojen aloitukset täynnä, kesäajan hakemukset käsitellään viimeistään elokuun aikana.

Lähihoitaja

Lähihoitaja työskentelee hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntouttavissa tehtävissä eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien ihmisten kanssa. Lähihoitaja pyrkii edistämään asiakkaidensa ja potilaidensa terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti. Moniammatillisen yhteistyön lisäksi lähihoitaja hyödyntää työssään alansa monipuolista tietoperustaa. Koulutuksen aikana voi erikoistua työelämän eri alueisiin.

Perustason ensihoidon koulutuksesta kiinnostuneet hakevat suoraan omaan hakukohteeseen.

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät

 • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
 • Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä ja estävät toimimisen käytännön tehtävissä tai työssäoppimispaikalla
 • Veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa sijoittumista käytännön työtehtäviin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen
 • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Alan työtehtävät

 • sosiaali- ja terveysalan hoito- ja huolenpitotehtävät
 • sosiaali- ja terveysalan kasvatus- ja kuntoutustehtävät

Työnantajia

 • kuntien sosiaali- ja terveystoimi
 • sairaanhoitopiirit
 • järjestöt
 • yksityiset sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajat

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • kyky työskennellä eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa
 • asiakaspalvelutaidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • vastuullisuus
 • rehellisyys ja luotettavuus
 • vuorovaikutustaidot
 • riittävä terveys
 • halu tehdä töitä ihmisten kanssa vaativissakin tilanteissa ja vuorokauden eri aikoina

Perustason ensihoitaja

Perustason ensihoitajan koulutus eroaa edellä kerrotusta lähihoitajan koulutuksesta ja siitä kiinnostuneet hakevat suoraan omaan hakukohteeseen. Haku ilmoitetaan jatkuvan haun sivulla.

Hae opiskelemaan!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan jatkuvassa haussa ympäri vuoden.