StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Maanmittausalan perustutkinto

Maanmittausalan perustutkinto

Maanmittausalan opiskelijoita.

Kartoittaja

Kartoittaja on maastomittauksen ja karttojen valmistuksen monipuolinen ammattilainen. Kartoittaja kartoittaa maastoa erilaisilla maastomittausvälineillä, kuten takymetrillä, laserkeilaimella ja kuvauskopterilla. Mittaustulosten avulla kartoittaja pitää karttoja ajan tasalla sekä merkitsee maastoon uusien rakennusten, katujen ja teiden sijainnin rakennustyön aikana. Kartoittajan opinnoissa voi erikoistua muun muassa maankäytön suunnitteluun tai kartasto- ja paikkatietotehtäviin.

Stadin AO:ssa maanmittausalan koulutusta järjestetään Sturenkadun toimipaikassa (Vallila).

Katso video maanmittausalan opinnoista täältä.

Alan työtehtävät

 • maaston kartoitus
 • karttojen laatiminen ja ylläpitäminen
 • rakennusten, katujen ja teiden sijainnin merkitseminen maastoon
 • suunnitelma-asiakirjojen laatiminen ja ylläpitäminen
 • ilmakuvaukset ja maaperätutkimukset
 • laserkeilaus ja keilausaineiston käsittely tietokoneella

Työnantajia

 • kuntien mittaus-, rakennus- ja kaavoitusosastot
 • Maanmittauslaitos
 • alan yksityiset yritykset

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • vastuullisuus
 • tarkkuus ja laatuvaatimusten noudattaminen
 • kyky työskennellä yksin ja tiimissä
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot
 • karttojen lukutaito

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • oma-aloitteisuus
 • matemaattiset taidot, erityisesti geometriset taidot
 • kokonaisuuksien ymmärtäminen
 • pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys
 • halu liikkua ulkona luonnossa

Hae meille!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden.