Sisustuksen osaamisala

Artesaani (sisustus)

Taideteollisuusalan perustutkinnon, sisustuksen osaamisalan suorittanut artesaani osaa suunnitella ja toteuttaa sisustuskokonaisuuksia ja –tuotteita asiakkailleen. Tutkinnon tavoitteena on asiakaslähtöisyys ja työn tekemisen suunnitelmallisuus. Esteettisyys, kulttuuriperinnön ymmärtäminen sekä alan laatumääreiden hallitseminen ovat myös olennainen osa tutkinnon sisältöä.

Kädentaidollinen osaaminen sisältää väliseinien rakentamista, maalaamista, tapetointia, lattian asennusta, listoittamista sekä monialaisia alan asennus- ja ripustustöitä. Lisäksi opintoja voi halutessaan laajentaa erikoisosaamisen puolelle mm. laatoittamiseen tai erikoismaalaamiseen. Yleisimmät sisustusmateriaalit, niiden käsittelyyn soveltuvat työmenetelmät ja työkalujen hallinta hahmottuvat harjoitustöitä tekemällä. Työturvallisuusmääräykset, kestävä kehitys sekä ergonomia opetallaan ottamaan huomioon koko työskentelyn ajan.

Sisustustyön suunnitelmalliseen toteuttamiseen tähtäävät tilasuunnitteluopinnot, jotka koostuvat tyylihistoriasta, asumisen – ja muotoilun historiasta, tilan mitoittamisesta, teknisten kuvien lukutaidosta, tietokoneavusteisesta piirtämisestä (2D ja 3D), kustannuslaskennasta sekä asiakaslähtöisestä projektinhallinnasta.

Sisustusalan artesaani perehtyy myös kevytrakentamisen ja tuotesuunnittelun perusteisiin. Kädentaidolliseen osaamiseen kuuluu pajatyöskentelyä, jossa tutustutaan yleisimpiin puuntyöstön työkaluihin, sisustustekstiileihin sekä erilaisten materiaalien työstämiseen digitaalisten työmenetelmien ja –laitteiden avulla. Tuotesuunnitteluopintoihin sisältyy tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet. Kevytrakentamisen taidoilla tähdätään messu- ja lavasterakentamisen työtehtäviin.

Sisustusalan työtä tehdään usein tiimeissä, joissa tekijät ovat erikoistuneet eri osaamisalueisiin. Moniammatillisessa työyhteisössä kommunikointi eri alojen osaajien kesken takaa onnistuneen lopputuloksen. Sisustusalan artesaani on usein moniosaaja. Hän voi toimia yrittäjänä tai työntekijänä tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä sekä asiakaspalvelussa ja myyntityössä.

Kaikki taideteollisuusalojen perustutkinnot sisältävät tuotteistamista ja markkinointia. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen on edellytys taideteollisella alalla toimimiseen.

Alan työtehtäviä

 • Sisustusrakentaja
 • Lavasterakentaja
 • Messurakentaja
 • Näyttelyrakentaja
 • Kalusteasentaja
 • Sisustusmyyjä
 • Sisustusneuvoja
 • Visualisti
 • Myyntistailaaja
 • Sisustusassistentti
 • Keittiösuunnittelija
 • Sisustussuunnittelija

Työnantajia

 • Saneeraus- ja remonttiyritykset
 • Messurakennusalan yritykset
 • Teatteri- ja elokuvateollisuuden lavasterakennusyritykset
 • Somistus- ja lavastevalmistukseen erikoistuneet yritykset
 • Mainostoimistot
 • Rautakaupat, kaluste- ja sisustusmyymälät
 • Keittiökaluste- ja rakennustarvikeliikkeet
 • Sisustusalan erikoispalveluja tarjoavat yritykset
 • Asuntovälitysfirmat
 • Stailaus- ja sisustussuunnittelutoimistot
 • Oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • Kyky työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä
 • Käsityötaidot ja materiaalituntemus
 • Uuden teknologian osaaminen
 • Estetiikan taju
 • Yrittäjähenkisyys

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • Vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot
 • Tiedonhakutaidot
 • Tarkkuus ja vastuullisuus
 • Hyvä fyysinen toimintakyky
 • Halu kehittää omaa ammattitaitoa jatkuvasti teknologian muutoksissa

Lue lisää tutkinnon perusteista ja ammattitaitovaatimuksista ePerusteista.

Stadin AO:ssa sisustuksen osaamisalaa opetetaan Sturenkadun toimipaikassa (Vallila).