Sisustuksen osaamisala

Artesaani (sisustus)

Taideteollisuusalan perustutkinnon, sisustuksen osaamisalan suorittanut artesaani osaa suunnitella ja toteuttaa sisustuskokonaisuuksia ja –tuotteita asiakkailleen.

 • Tutkinnon tavoitteena on asiakaslähtöisyys ja työn tekemisen suunnitelmallisuus.
 • Esteettisyys, kulttuuriperinnön ymmärtäminen sekä alan laatumääreiden hallitseminen ovat myös olennainen osa tutkinnon sisältöä.

Kädentaidollinen osaaminen sisältää väliseinien rakentamista, maalaamista, tapetointia, lattian asennusta, listoittamista sekä monialaisia alan asennus- ja ripustustöitä. Lisäksi opintoja voi halutessaan laajentaa erikoisosaamisen puolelle mm. laatoittamiseen tai erikoismaalaamiseen.

 • Yleisimmät sisustusmateriaalit, niiden käsittelyyn soveltuvat työmenetelmät ja työkalujen hallinta hahmottuvat harjoitustöitä tekemällä.
 • Työturvallisuusmääräykset, kestävä kehitys sekä ergonomia opetallaan ottamaan huomioon koko työskentelyn ajan.

Sisustustyön suunnitelmalliseen toteuttamiseen tähtäävät tilasuunnitteluopinnot, jotka koostuvat tyylihistoriasta, asumisen – ja muotoilun historiasta, tilan mitoittamisesta, teknisten kuvien lukutaidosta, tietokoneavusteisesta piirtämisestä (2D ja 3D), kustannuslaskennasta sekä asiakaslähtöisestä projektinhallinnasta.

Sisustusalan artesaani perehtyy myös kevytrakentamisen ja tuotesuunnittelun perusteisiin.

 • Kädentaidolliseen osaamiseen kuuluu pajatyöskentelyä, jossa tutustutaan yleisimpiin puuntyöstön työkaluihin, sisustustekstiileihin sekä erilaisten materiaalien työstämiseen digitaalisten työmenetelmien ja –laitteiden avulla.
 • Tuotesuunnitteluopintoihin sisältyy tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet.
 • Kevytrakentamisen taidoilla tähdätään messu- ja lavasterakentamisen työtehtäviin.

Sisustusalan työtä tehdään usein tiimeissä, joissa tekijät ovat erikoistuneet eri osaamisalueisiin. Moniammatillisessa työyhteisössä kommunikointi eri alojen osaajien kesken takaa onnistuneen lopputuloksen.

 • Sisustusalan artesaani on usein moniosaaja.
 • Hän voi toimia yrittäjänä tai työntekijänä tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä sekä asiakaspalvelussa ja myyntityössä.

Kaikki taideteollisuusalojen perustutkinnot sisältävät tuotteistamista ja markkinointia. Oman osaamisen näkyväksi tekeminen on edellytys taideteollisella alalla toimimiseen.

Alan työtehtäviä

 • Sisustusrakentaja
 • Lavasterakentaja
 • Messurakentaja
 • Näyttelyrakentaja
 • Kalusteasentaja
 • Sisustusmyyjä
 • Sisustusneuvoja
 • Visualisti
 • Myyntistailaaja
 • Sisustusassistentti
 • Keittiösuunnittelija
 • Sisustussuunnittelija

Työnantajia

 • Saneeraus- ja remonttiyritykset
 • Messurakennusalan yritykset
 • Teatteri- ja elokuvateollisuuden lavasterakennusyritykset
 • Somistus- ja lavastevalmistukseen erikoistuneet yritykset
 • Mainostoimistot
 • Rautakaupat, kaluste- ja sisustusmyymälät
 • Keittiökaluste- ja rakennustarvikeliikkeet
 • Sisustusalan erikoispalveluja tarjoavat yritykset
 • Asuntovälitysfirmat
 • Stailaus- ja sisustussuunnittelutoimistot
 • Oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • Kyky työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä
 • Käsityötaidot ja materiaalituntemus
 • Uuden teknologian osaaminen
 • Estetiikan taju
 • Yrittäjähenkisyys

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • Vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot
 • Tiedonhakutaidot
 • Tarkkuus ja vastuullisuus
 • Hyvä fyysinen toimintakyky
 • Halu kehittää omaa ammattitaitoa jatkuvasti teknologian muutoksissa

Lue lisää tutkinnon perusteista ja ammattitaitovaatimuksista ePerusteista.

Stadin AO:ssa sisustuksen osaamisalaa opetetaan Sturenkadun toimipaikassa (Vallila).

Hae meille!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden.