StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto

• Kuorma-autonkuljettaja • Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja • Linja-autonkuljettaja • Palvelulogistiikkatyöntekijä 

Logistiikan perustutkinnon suorittaja voi toimia erilaisissa logistiikka-alan tehtävissä eri toimialoilla niin kotimaisen kuin ulkomaisenkin liikenteen, teollisuuden, kaupan ja palveluiden kuljettajana, työntekijänä varastoissa, terminaaleissa sekä lentoasema-alueilla.

Logistiikan perustutkinnossa voi erikoistua Stadin AO:ssa joko kuljetusalan tai sisälogistiikan tehtäviin.

Kuljetusala

Kuorma-autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ja linja-autonkuljettajan koulutus antaa perusvalmiudet autonkuljettajan ammatissa toimimiseen. Koulutuksessa voi myös suuntautua erilaisiin kuljetusammatteihin, kuten jakelu-, maansiirto-, puutavara-, maantie- ja linja-autokuljetuksiin.

Jos tavoitteenasi on opiskella kuljetuspalveluiden osaamisalaa, sinua koskevat SORA-lainsäädännön terveydentilavaatimukset.

 • SORA-lainsäädännön terveydentilavaatimuksista voit lukea lisää täältä.

Kuljetuspalveluiden osaamisalan opintoihin kuuluvat myös ajokorttiopinnot. Ajokorttiopinnoissa sinun tulee täyttää ajokorttilainsäädännön ajoterveysvaatimukset.

 • Ajokorttiopintojen ajoterveysvaatimuksista voit lukea lisää täältä.

Sisälogistiikka

Palvelulogistiikkatyöntekijä hallitsee perustiedot varastoalan työtehtävistä, kuten varastoinnista, materiaalivirroista ja jakelusta. Hän käyttää työssään tavaran vastaanottoon, keräilyyn, inventointiin ja asiakastoimitusten lähettämiseen tarvittavia koneita ja laitteita sekä tietojärjestelmiä ja ohjelmia.

Stadin AO:ssa logistiikan alan koulutusta järjestetään 31.12.2025 saakka väistötiloissa, os. Valuraudankuja 3, 00700 Helsinki (Malmi).

Palvelulogistiikkatyöntekijä

Alan työtehtävät

 • tavaroiden lähettäminen ja vastaanotto
 • tavaran varastointi ja varastokirjanpito
 • lähetysten pakkaaminen ja keräily
 • materiaalien kierrätys
 • varaston tietojärjestelmien käyttö

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • organisointitaidot
 • asiakaspalvelutaidot
 • yhteistyötaidot
 • digitaalisten sovellusten käyttötaidot

Työnantajia

 • julkinen sektori
 • kaupan ala
 • teollisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • huolellisuus ja vastuullisuus
 • oma-aloitteisuus

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Alan työtehtävät

 • jakelukuljetukset
 • runkokuljetukset
 • massatavarakuljetukset
 • ulkomaan kuljetukset
 • kuorman lastaus ja purku
 • yleisimmät työkoneeseen, trukkiin tai ajoneuvoon liittyvät huolto-, korjaus- ja vianetsintätoimenpiteet

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • organisointitaidot
 • asiakaspalvelutaidot
 • yhteistyötaidot
 • yrittäjähenkisyys
 • oma-aloitteisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • huolellisuus ja täsmällisyys
 • vastuullisuus
 • hyvä fyysinen kunto

Työnantajia

 • julkinen sektori
 • henkilöliikennealan yritykset
 • kaupan ala
 • teollisuus
 • maanrakennusala
 • oma yritys

Linja-autonkuljettaja

Alan työtehtävät

 • paikallisliikenteen kuljettajan tehtävät
 • seutuliikenteen kuljettajan tehtävät
 • kaukoliikenteen kuljettajan tehtävät
 • tilausliikenteen kuljettajan tehtävät
 • erilaisten maksulaitteiden- ja tapojen käyttö
 • yleisimmät ajoneuvoon liittyvät huolto-, korjaus- ja vianetsintätoimenpiteet

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • organisointitaidot
 • asiakaspalvelutaidot
 • yhteistyötaidot
 • yrittäjähenkisyys
 • oma-aloitteisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • huolellisuus ja täsmällisyys
 • vastuullisuus
 • kyky kohdata erilaisia asiakkaita
 • hyvä fyysinen kunto

Työnantajia

 • julkinen sektori
 • henkilöliikennealan yritykset
 • kaupan ala
 • teollisuus
 • maanrakennusala
 • oma yritys

Kuorma-autonkuljettaja

Alan työtehtävät

 • kuorman ajo
 • kuorman lastaus ja purku
 • yleisimmät työkoneeseen, trukkiin tai ajoneuvoon liittyvät huolto-, korjaus- ja vianetsintätoimenpiteet

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • organisointitaidot
 • asiakaspalvelutaidot
 • yhteistyötaidot
 • yrittäjähenkisyys
 • oma-aloitteisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • huolellisuus ja täsmällisyys
 • vastuullisuus
 • hyvä fyysinen kunto

Työnantajia

 • julkinen sektori
 • henkilöliikennealan yritykset
 • kaupan ala
 • teollisuus
 • maanrakennusala
 • oma yritys

Hae meille!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden.