StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto

• Autonkuljettaja • Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja • Linja-autonkuljettaja • Varastonhoitaja (tutkinnonperusteet 1.1.2020)

• Kuorma-autonkuljettaja • Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja • Linja-autonkuljettaja • Palvelulogistiikkatyöntekijä (uudet tutkinnonperusteet, voimassa 1.8.2022 alkaen)

Logistiikan perustutkinnon suorittaja voi toimia erilaisissa logistiikka-alan tehtävissä eri toimialoilla niin kotimaisen kuin ulkomaisenkin liikenteen, teollisuuden, kaupan ja palveluiden kuljettajana, työntekijänä varastoissa, terminaaleissa sekä lentoasema-alueilla.

Logistiikan perustutkinnossa voi erikoistua Stadin AO:ssa joko kuljetusalan tai varastoalan / sisälogistiikan tehtäviin.

Autonkuljettajan / Kuorma-autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ja linja-autonkuljettajan (kuljetuspalvelujen osaamisala) koulutus antaa perusvalmiudet autonkuljettajan ammatissa toimimiseen. Koulutuksessa voi myös suuntautua erilaisiin kuljetusammatteihin, kuten jakelu-, maansiirto-, puutavara-, maantie- ja linja-autokuljetuksiin.

Varastonhoitaja (varastopalvelujen osaamisala) / Palvelulogistiikkatyöntekijä (sisälogistiikan osaamisala) hallitsee perustiedot varastoalan työtehtävistä, kuten varastoinnista, materiaalivirroista ja jakelusta. Hän käyttää työssään tavaran vastaanottoon, keräilyyn, inventointiin ja asiakastoimitusten lähettämiseen tarvittavia koneita ja laitteita sekä tietojärjestelmiä ja ohjelmia.

Logistiikan perustutkinnossa (kuljetuspalvelujen osaamisala) on SoRa-lainsäädännön alainen koulutus.

Lue lisää tutkinnon sisällöstä ja vaatimuksista ePerusteissa: 1.1.2020 / uusi 1.8.2022

Stadin AO:ssa logistiikan alan koulutusta järjestetään väliaikaisesti väistötiloissa Malmilla, os. Valuraudankuja 3, 00700 Helsinki.

Varastonhoitaja / Palvelulogistiikkatyöntekijä

Alan työtehtävät

 • tavaroiden lähettäminen ja vastaanotto
 • tavaran varastointi ja varastokirjanpito
 • lähetysten pakkaaminen ja keräily
 • materiaalien kierrätys
 • varaston tietojärjestelmien käyttö

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • organisointitaidot
 • asiakaspalvelutaidot
 • yhteistyötaidot
 • digitaalisten sovellusten käyttötaidot

Työnantajia

 • julkinen sektori
 • kaupan ala
 • teollisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • huolellisuus ja vastuullisuus
 • oma-aloitteisuus

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Alan työtehtävät

 • jakelukuljetukset
 • runkokuljetukset
 • massatavarakuljetukset
 • ulkomaan kuljetukset
 • kuorman lastaus ja purku
 • yleisimmät työkoneeseen, trukkiin tai ajoneuvoon liittyvät huolto-, korjaus- ja vianetsintätoimenpiteet

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • organisointitaidot
 • asiakaspalvelutaidot
 • yhteistyötaidot
 • yrittäjähenkisyys
 • oma-aloitteisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • huolellisuus ja täsmällisyys
 • vastuullisuus
 • hyvä fyysinen kunto

Työnantajia

 • julkinen sektori
 • henkilöliikennealan yritykset
 • kaupan ala
 • teollisuus
 • maanrakennusala
 • oma yritys

Linja-autonkuljettaja

Alan työtehtävät

 • paikallisliikenteen kuljettajan tehtävät
 • seutuliikenteen kuljettajan tehtävät
 • kaukoliikenteen kuljettajan tehtävät
 • tilausliikenteen kuljettajan tehtävät
 • erilaisten maksulaitteiden- ja tapojen käyttö
 • yleisimmät ajoneuvoon liittyvät huolto-, korjaus- ja vianetsintätoimenpiteet

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • organisointitaidot
 • asiakaspalvelutaidot
 • yhteistyötaidot
 • yrittäjähenkisyys
 • oma-aloitteisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • huolellisuus ja täsmällisyys
 • vastuullisuus
 • kyky kohdata erilaisia asiakkaita
 • hyvä fyysinen kunto

Työnantajia

 • julkinen sektori
 • henkilöliikennealan yritykset
 • kaupan ala
 • teollisuus
 • maanrakennusala
 • oma yritys

Autonkuljettaja / Kuorma-autonkuljettaja

Alan työtehtävät

 • kuorman ajo
 • kuorman lastaus ja purku
 • yleisimmät työkoneeseen, trukkiin tai ajoneuvoon liittyvät huolto-, korjaus- ja vianetsintätoimenpiteet

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • organisointitaidot
 • asiakaspalvelutaidot
 • yhteistyötaidot
 • yrittäjähenkisyys
 • oma-aloitteisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • huolellisuus ja täsmällisyys
 • vastuullisuus
 • hyvä fyysinen kunto

Työnantajia

 • julkinen sektori
 • henkilöliikennealan yritykset
 • kaupan ala
 • teollisuus
 • maanrakennusala
 • oma yritys