StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto

• Autonkuljettaja • Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja • Linja-autonkuljettaja • Varastonhoitaja 

Logistiikan perustutkinnossa voi erikoistua joko kuljetus- tai varastoalan tehtäviin.

Autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ja linja-autonkuljettajan koulutukset (kuljetuspalvelujen osaamisala) antavat perusvalmiudet autonkuljettajan ammatissa toimimiseen. Koulutuksessa voi myös suuntautua erilaisiin kuljetusammatteihin, kuten jakelu-, maansiirto-, puutavara-, maantie- ja linja-autokuljetuksiin. Autonkuljettaja osaa myös palvella asiakkaita.

Varastonhoitaja (varastopalvelujen osaamisala) hallitsee perustiedot varastoalan työtehtävistä, kuten varastoinnista, materiaalivirroista ja jakelusta. Hän käyttää työssään tavaran vastaanottoon, keräilyyn, inventointiin ja asiakastoimitusten lähettämiseen tarvittavia koneita ja laitteita sekä tietojärjestelmiä ja ohjelmia.

Logistiikan perustutkinto on SoRa-lainsäädännön alainen koulutus.

Stadin AO:ssa logistiikan alan koulutusta järjestetään Holkkitien toimipaikassa.

Varastonhoitaja

Alan työtehtävät

 • varastoinnin hallinta
 • materiaalivirtojen hallinta
 • jakelun hallinta

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • organisointitaidot
 • asiakaspalvelutaidot
 • yhteistyötaidot
 • päätetyöskentelytaidot

Työnantajia

 • julkinen sektori
 • kaupan ala
 • teollisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • huolellisuus
 • oma-aloitteisuus

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Alan työtehtävät

 • jakelukuljetukset
 • runkokuljetukset
 • massatavarakuljetukset
 • ulkomaan kuljetukset

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • organisointitaidot
 • asiakaspalvelutaidot
 • yhteistyötaidot
 • yrittäjähenkisyys
 • oma-aloitteisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • huolellisuus ja täsmällisyys
 • hyvä fyysinen kunto

Työnantajia

 • julkinen sektori
 • henkilöliikennealan yritykset
 • kaupan ala
 • teollisuus
 • maanrakennusala
 • oma yritys

Linja-autonkuljettaja

Alan työtehtävät

 • paikallisliikenteen kuljettajan tehtävät
 • seutuliikenteen kuljettajan tehtävät
 • kaukoliikenteen kuljettajan tehtävät
 • tilausliikenteen kuljettajan tehtävät

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • organisointitaidot
 • asiakaspalvelutaidot
 • yhteistyötaidot
 • yrittäjähenkisyys
 • oma-aloitteisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • huolellisuus ja täsmällisyys
 • hyvä fyysinen kunto

Työnantajia

 • julkinen sektori
 • henkilöliikennealan yritykset
 • kaupan ala
 • teollisuus
 • maanrakennusala
 • oma yritys

Autonkuljettaja

Alan työtehtävät

 • kuorma-autonkuljettajan tehtävät

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • organisointitaidot
 • asiakaspalvelutaidot
 • yhteistyötaidot
 • yrittäjähenkisyys
 • oma-aloitteisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • huolellisuus ja täsmällisyys
 • hyvä fyysinen kunto

Työnantajia

 • julkinen sektori
 • henkilöliikennealan yritykset
 • kaupan ala
 • teollisuus
 • maanrakennusala
 • oma yritys