StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan opiskelija pystyttää telttaa metsässä.

Stadin AO:ssa voit opiskella luonto-ohjaajaksi, ympäristönhoitajaksi tai ympäristönhuoltajaksi. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto valmentaa monipuolisesti luontoalan tehtäviin.

Luonto- ja ympäristöalan koulutusta järjestetään Stadin AO:ssa Prinsessantien toimipaikassa, Roihuvuoressa.

Luonto-ohjaaja

Stadin AO:sta valmistuva luonto-ohjaaja johdattaa ihmiset luontoon monipuolisten elämysten pariin.

Luonto-ohjaajan työtehtäviä ovat esimerkiksi luonto- ja ympäristöalaan kuuluvat ohjaus- ja neuvontatehtävät, luonto-ohjelmapalveluiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä ympäristönhoitoon liittyvät tehtävät viher- ja ulkoilualueilla.

Luonto-ohjaajana pärjäävät sosiaaliset, organisointi- ja ongelmaratkaisukykyiset henkilöt. Lisäksi ala vaatii hyvää fyysistä kuntoa ja kiinnostusta liikkua luonnossa ympäri vuoden.

Luonto-ohjaajan koulutuksessa voit valita seuraavia osaamiskokonaisuuksia opintopolullesi:

 • Luonnon tarjoamien hyvinvointivaikutuksien hyödyntäminen
 • Villiyrttien, marjojen ja sienten makuelämykset
 • Retkiruoan valmistaminen asiakasryhmille
 • Luonnon hyvinvointituotteiden, esimerkiksi kosmetiikan, valmistaminen
 • Luontoliikunnan ja seikkailukasvatuksen osaaminen (painotus melonnassa ja pyöräilyssä)
 • Vaellusten toteuttaminen (kurssi sisältää elämysvaelluksen Lapissa)
 • Yrityksen ilmastovastuullisuuden kehittäminen
 • Kiertotalousosaaminen

Työnantajia

 • järjestöt
 • luontokoulut
 • hyvinvointiyritykset
 • luontomatkailuyritykset
 • oma yritys
 • kunnat ja kaupungit

Ympäristönhoitaja

Stadin AO:sta valmistuva ympäristönhoitaja osaa luonto- ja ympäristökohteiden kunnossapidon. Hän kunnostaa ja hoitaa sekä rakennettua ympäristöä että luontoa. Ympäristönhoitajalla pysyvät erilaiset mittaus- ja arviointivälineet käsissä ja hän kykenee selvittämään miten luonto voi.

Ympäristönhoitajaksi opiskellaan Stadin AO:ssa oppisopimuksella.

Ympäristönhoitajalta edellytetään organisointi- ja ongelmaratkaisukykyä, hyvää fyysistä kuntoa ja halua liikkua luonnossa ympäri vuoden.

Ympäristönohjaajia työskentelee muun muassa kaupunkien ja kuntien ympäristönhoidon tehtävissä, vieraslajien torjunnan ja vesistöjen kunnostamisen parissa.

Työkalupakkiisi ympäristönhoitajana voit valita seuraavia osaamiskokonaisuuksista:

 • Rakennetun tai luontoympäristön hoidon suunnittelu ja toteuttaminen
 • Vesistöihin liittyvät suunnittelu- ja kunnostustyöt
 • Ympäristön tilan selvittäminen

Työnantajia

 • yhdistykset
 • luontomatkailuyritykset
 • oma yritys
 • seurakunnat
 • kunnat ja kaupungit
 • Metsähallitus

Ympäristönhuoltaja

Ympäristönhuoltajan ydinosaamista ovat kiertotalous ja lajittelu. Tyypillinen työympäristö on jäteasema tai kiertotalousalan yritys. Ympäristönhuoltaja toimii kiertotaloutta edistäen ja vastaa osaltaan yrityksen toiminnasta syntyvien materiaalien hyödyntämisestä.

Peruslajittelun lisäksi ympäristönhuoltaja huolehtii erikoisjätteistä ja niiden kierrätyksestä. Stadin AO:sta valmistuva ympäristönhuoltaja tuntee kiertotalouteen liittyvän lainsäädännön ja osaa toimia turvallisesti.

Ympäristönhuoltajaksi opiskellaan Stadin AO:ssa oppisopimuksella.

Ympäristönhuoltajan ammattitaitoa tarvitaan työelämässä materiaalien talteenotossa ja uusiokäytössä, erilaisten sivuvirtojen hyödyntämisessä, jäte- ja kierrätysneuvonnassa ja ympäristöviestinnässä.

Ympäristönhuoltajana menestyvät erityisesti hyvässä fyysisessä kunnossa olevat, organisointi- ja ongelmaratkaisukykyiset ihmiset.

Työnantajia

 • jätehuoltoyritykset ja -palvelut
 • teollisuus

Lue lisää Stadin AO:n luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta ePerusteista.

Miten pääsen oppisopimukseen? Mitä työnantajan on hyvä tietää oppisopimuksesta? Stadin AO neuvoo oppisopimuksesta sopimuksen kaikkia osapuolia.

Hae meille!

Stadin ammatti- ja aikuisopistoon voi hakea opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden.