StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto-ohjaaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittanut luonto-ohjaaja (luontoalan osaamisala) osaa opastaa ja innostaa asiakkaita luonnossa liikkumiseen, luonnon- ja ympäristön havainnointiin, retkeilemiseen sekä kestävällä tavalla toimimiseen.

Luontomatkailu sekä luonnon virkistys- ja hyvinvointipalvelut ovat kasvavia aloja. Alalla on kasvupotentiaalia erityisesti retkeily- luontokokemusten tuotteistamisessa ja ekologisesti kestävään elämäntapaan opastamisessa. Luonto- ja ympäristöalan ammattilaiset työllistyvät esimerkiksi luontomatkailualalle ja ympäristöneuvonnan- tai ympäristönhoidon tehtäviin.

Stadin AO:ssa luonto- ja ympäristöalan koulutusta järjestetään Prinsessantien toimipaikassa (Roihuvuori).

Alan työtehtävät

 • luonto- ja ympäristöalaan kuuluvat ohjaus- ja neuvontatehtävät
 • luonto-ohjaajan tehtävät luontomatkailualalla
 • ympäristönkunnostukseen liittyvät tehtävät viher- ja ulkoilualueilla

Työnantajia

 • järjestöt
 • luontokoulut
 • hyvinvointiyritykset
 • luontomatkailuyritykset
 • oma yritys
 • kaupunkien ympäristönhoito

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • yhteistyö- ja neuvottelutaidot
 • kyky toimia erilaisten ihmisten kanssa
 • omatoimisuus ja joustavuus
 • huolellisuus
 • luonnossa liikkumisen taidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • sosiaalisuus
 • kyky ratkaista ongelmia
 • hyvä fyysinen kunto
 • organisointikyky
 • kiinnostus luonnossa liikkumiseen