StadinAO / Ammatilliset perustutkinnot / Rakennusalan perustutkinto

Rakennusalan perustutkinto

Rakennusalan opiskelijoita harjoitustöissä.

• Talonrakentaja • Kivirakentaja • Maarakentaja

Talonrakentaja (talonrakennuksen osaamisala) työskentelee uudis- ja korjausrakennustyömailla. Talonrakentaja tekee erilaisia talon rakentamiseen liittyviä perustusvaiheen töitä, sekä ulko- ja väliseinätöitä ja vesikaton runkotöitä. Talonrakentaja toimii suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan vastuullisesti, käyttämällä oikeita työtapoja ja materiaaleja. Työtä tehdään itsenäisesti tai työryhmissä muiden kanssa.

Kivirakentaja (kivialan osaamisala) työskentelee yrityksissä, jotka vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilojen ja rakennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden sekä vesihuolto- ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja jatkuvasta kunnossapidosta. Kivirakentaja osaa asentaa sisustuskiviä, julkisivukiviä, tulisijoja sekä ympäristö- ja pihakiviä.

Stadin AO:ssa rakennusalan koulutusta järjestetään Myllypuron toimipaikassa, os. Runokylänkatu 2, Helsinki.

Talonrakentaja

Alan työtehtävät

 • sisätilojen rakentaminen
 • rungon ja yläpohjan rakentaminen ja korjaus
 • sisätilojen palo- ja kosteuskorjaukset
 • vesikaton home- ja kosteuskorjaukset
 • purkutyöt

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • riittävän hyvä fyysinen kunto
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaito
 • kyky itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • rakennuspiirustusten lukutaito
 • rakennusmateriaalien tuntemus
 • perustusten sekä ala- ja välipohjien home- ja kosteusvauriokorjaukset
 • työvälineiden ja -koneiden käyttötaito
 • eri työvaiheisiin liittyvien työtehtävien hallinta

Työnantajia

 • uudistuotantoon tai korjausrakentamiseen erikoistuneet rakennusliikkeet
 • urakoitsijoiden yritykset
 • rakennustuoteteollisuus
 • oma yritys

Kivirakentaja

Alan työtehtävät

 • rakennuskivituotteiden valmistus
 • rakennustyömaan perustusvaiheen työt
 • rakennuskivituotteiden asennus
 • tulisijojen asennus
 • geologian ja louhintatekniikan perusteet

Työhön liittyviä vaatimuksia

 • rakennuspiirustusten lukutaito
 • rakennuskivien valmistuksen ja käytön tuntemus
 • työvälineiden ja -koneiden käyttötaito
 • eri työvaiheisiin liittyvien työtehtävien hallinta

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • riittävän hyvä fyysinen kunto
 • vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaito
 • kyky itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöhön

Työnantajia

 • uudistuotantoon tai korjausrakentamiseen erikoistuneet rakennusliikkeet
 • urakoitsijoiden yritykset
 • rakennustuoteteollisuus
 • oma yritys

Maarakentaja

Maarakentaja tekee yleisiä maa- ja piharakentamisen töitä. Hän asentaa myös kunnallisteknisiä sade- ja jätevesijärjestelmiä sekä vesijohtoja varusteineen. Maarakentaja toimii kaivutöissä koneiden kaivutöiden ohjaajana ja käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.