StadinAO / Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot / Terveysalan ammattitutkinto, immobilisaatiohoitotyön osaamisala

Terveysalan ammattitutkinto, immobilisaatiohoitotyön osaamisala

Kipsiteknikko (at) toteuttaa asiakkaille erilaisia immobilisaatiohoitoja vamman laadusta riippuen. Hän osaa ohjata asiakasta kaikissa immobilisaatiohoitoon liittyvissä kysymyksissä ja ymmärtää miten kipsauksiin liittyviä komplikaatioita ehkäistään.

Kipsiteknikko

 • osaa toteuttaa itsenäisesti hyväasentoisten murtumien tyypillisimmät tuennat
 • osaa tuentaa hankalat murtumat, joissa vaaditaan moniammatillista yhteistyötä esimerkiksi lääkärin ja fysio- tai toimintaterapeutin kanssa.
 • avustaa reponoinnissa ja toteuttaa siihen liittyvän kipsauksen
 • kykenee arvioimaan asiakkaan kipua ja osaa hoitaa sitä lääkkeellisin ja ei-lääkkeellisin hoitomenetelmin lääkärin ohjeiden mukaisesti
 • tuntee ja osaa käyttää tuentaan soveltuvia erilaisia materiaaleja, kuten kalkkia, muovia ja lasikuitua
 • osaa valmistaa ortooseja.

Kipsiteknikot työskentelevät terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja terveyspalveluja tuottavissa yksityisissä yrityksissä. Tutkinnon suorittanut voi myös toimia ammatinharjoittajana tai yrittäjänä myyden palveluitaan eri organisaatioille.

Tutkinnon rakenne

Kipsiteknikko-koulutus on laajuudeltaan 150 osaamispistettä ja muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

 • Ammattiosaajana toimiminen terveysalalla, 45 osaamispistettä
 • Immobilisaatiohoitotyön osaamisala, 105 osaamispistettä
 • Valinnainen tutkinnon osa (haavanhoito), 15 osaamispistettä.

Haku koulutukseen

Seuraava haku koulutukseen alkaa 1.4.2024. Haku tapahtuu Opintopolussa.

 • Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen perusteella. Hakukelpoisia ovat kaikki, joilla on lähi- tai sairaanhoitajan koulutus, joissakin tapauksissa myös fysioterapeutin tutkinto.
 • Aiempaa osaamista kipsauksesta ei edellytetä, mutta hakijalla tulee olla työpaikka, jossa tehdään immobilisaatiohoitoja (kipsauksia).

Huomioi, että koulutus on SoRa-lainsäädännön alainen. Lue lisää hakijan terveydestä ja toimintakyvystä täällä.

Opinnot alkavat syksyllä 2024.

Kaikille hakijoille lähetetään valintapäätös syyskuun aikana.

Koulutuksen kesto

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS.

 • Henkilökohtaistamisessa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen alalta sekä määritellään miten ja missä puuttuva osaaminen hankitaan.
 • Aiemmasta osaamisesta riippuen koulutus kestää noin 1-1,5 vuotta.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Se sisältää lähiopetusta, itsenäisiä tehtäviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutuksessa on yhteensä 12 lähipäivää, jotka toteutetaan kerran kuukaudessa.

Opiskelija itse hankkii joko koulutussopimus- tai oppisopimustyöpaikan, jossa hän voi suorittaa koulutuksen mukaiset näytöt.

Kipsiteknikon taitojen opiskelu tapahtuu valtaosin työssä oppien.

Koulutuspaikka

Stadin AO, Teollisuuskadun toimipaikka
Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki

Koulutuksen hinta

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta mahdollisia oppimateriaalikustannuksia. Lue lisää oppisopimuskoulutuksesta täällä.

Omaehtoisesti suoritettuna koulutuksen opiskelumaksu on 700 euroa.

Aikuisopiskelijalla on työ- ja elämäntilanteesta riippuen erilaisia vaihtoehtoja opintojen rahoittamiseen. Oikeus erilaisiin tukiin on hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä monet taloudellisista tukimuodoista vaativat etukäteisjärjestelyjä ja sopimista.

Lisätiedot

Sakari Saarinen, opettaja
050 401 3645
sakari.saarinen@edu.hel.fi